Інвестування - Підручник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

5.3. організація виробництва продукції та опис технологічного процесу

Для здійснення проекту необхідно виконати такі стадії підготовки виробництва:

освоїти технологію високотемпературної обробки сировини будівельної цегли та інших неорганічних матеріалів;

освоїти технологію виготовлення керамічних виробів із приготованої шихти заданої форми та особливими властивостями.

Схема технологічного процесу

Сировина та матеріали

Вхідний контроль сировини та матеріалів

Підготовка сировини та матеріалів до високотемпературної обробки

Високотемпературна обробка сировини

Диспергування й розділ продукту високотермічної обробки на фракції

X

Виготовлення керамічних виробів заданої форми і з особливими властивостями

            і         

Приймально-здавальний контроль

І           "

Оформлення необхідної документації на партію продукції

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

№ п/п

Найменування

Кількість, шт.

Ціна, тис. грн,

1

Прес пластичного формування СМК-502

1

170,00

2

Відрізний автомат

1

14,50

3

Вальці тонкого помолу КРОК-32

1

52,50

4

Змішувач двовальний

1

80,50

5

Скіповий підйомник

2

20,00

6

Димосос N12

4

41,50

7

Димосос N17

1

34,00

8

Млин центробіжний

1

210,00

9

Вібропитатель

1

21,00

10

Грохот ГНВС

1

24,00

11

Транспортерна стрічка

100 м2

20,00

12

Конвеєр стрічковий

1

20,00

13

Газифікація тунельної печі (проект + робота)

1

200,00

14

Ангар для сировини

1

100,00

15

Гідро-штовхальник

1

40,00

Разом:

 

1048,00

5.4. Кількість та кваліфікація виробничого персоналу На цегельному заводі у на сьогодні зайнято у виробництві 50 чоловік. Для здійснення даного проекту для виробництва 300 000 штук цегли в місяць при існуючих виробничих потужностях планується використати наявний персонал, який має багатий досвід та необхідний рівень знань з високим рівнем виробничих навичок.

6. Фінансовий план проекту

6.1. Ціна продукту

На виробництво радіаційно-захисної керамічної цегли на цегельному заводі після модернізації виробництва.

 

№ п/п                     Найменування статей калькуляції

Сума, гри

1         Сировина та матеріали

1000,00

№ п/п

Найменування статей калькуляції

Сума, грн

 

2

Прямі витрати на оплату праці

65,00

 

3

Відрахування на соціальне страхування

25,71

 

4

Інші прямі витрати

2,00

 

5

Загальновиробничі витрати

590,06

 

6

Роялті

154,00

 

7

Виробнича собівартість

1682,77

 

8

Прибуток

336,55

 

9

Оптова ціна

2019,32

 

10

Податок на додану вартість

403,86

 

11

Відпускна ціна

2423,18

 

6.2. Розрахунок необхідних обігових коштів

Для виробництва місячної норми 300 тис. штук цегли необхідно задіяти власні обігові кошти, які покривають собівартість продукції — 504 831 грн.

6.3 Графік повернення кредитних коштів

Повернення головної частини кредиту планується проводити рівними долями два рази на рік. Відсотки за користування кредитом нараховуються кожні пів року, сплата відсотків починається з 01.10.2004. Повернення кредиту та сплата відсотків здійснюється згідно з графою «Усього до сплати» нижче наведеного графіку протягом двадцяти днів з дати закінчення розрахункового періоду.

Таблиця 5.9

ГРАФІК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ

 

Період

Сума боргу

Повернення кредиту

Сума нарахованих відсотків

Усього до сплати

Залишкова сума боргу

01.10.03— 01.04.04

1 600 000,00

0,00

72 000,00

0,00

1 600 000,00

01.04.04— 01.10.04

1 600 000,00

0,00

72 000,00

144 000,00

1 600 000,00

01.10.04— 01.04.05

1 600 000,00

266 666,67

72 000,00

338 666,67

1 333 333,33

01.04.05— 01.10.05

1 333 333,33

266 666,67

60 000,00

326 666,67

1 066 666,67

01.10.05— 01.04.06

1 066 666,67

266 666,67

48 000,00

314 666,67

800 000,00

01.04.06— 01.10.06

800 000,00

266 666,67

36 000,00

302 666,67

533 333,33

01.10.06— 01.04.07

533 333,33

266 666,67

24 000,00

290 666,67

266 666,67

01.04.07— 01.10.07

266 666,67

266 666,67

12 000,00

278 666,67

0,00

РУХ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ ПРОТЯГОМ ІСНУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ

6.4. Рух грошових коштів на протязі існування проекту

Прибуток після сплати податку на прибуток (грн)

424 053,00

424053,00

424 053,00

424053,00

424 053,00

424 053,00

424 053,00

2 968 371,00

Адміністративні витрати і витрати на збут (грн)

107 208,00

107208,00

107 208,00

107 208,00

107 208,00

107 208,00

107 208,00

750456,00

Роялті (грн)

277 200,00

277200,00

277 200,00

277 200,00

277 200,00

277 200,00

277 200,00

1940400,00

Прибуток до виплати кредиту (грн)

316 845,00

316845,00

316 845,00

316 845,00

316 845,00

316 845,00

316 845,00

2 217 915,00

Накопления попередніх періодів (грн)

 

172845,00

151 023,33

141 201,67

143 380,00

157 558,33

183 736,67

 

Відсотки за користування кредитом (грн)

144 000,00

72000,00

60000,00

48 000,00

36 000,00

24000,00

12 000,00

396000,00

Відрахування на погашення кредиту (грн)

0,00

266666,67

266666,67

266666,67

266 666,67

266 666,67

266 666,67

1600000,00

Чистий прибуток наростаючим підсумком (грн)

172 845,00

151023,33

141 201,67

143 380,00

157 558,33

183 736,67

221 915,00

221 915,00

6.5 Інтегральні показники ефективності проекту:

NPV    255 572,09

IRR     17,80 \%

PI1.17 DPB (PP)        3 роки

ARR    33,34 \%

MIRR  6,04 \%

7. Ризики проекту

Ризик залежності від матеріалів

У виробництві будівельних матеріалів не використовуються рідкісні або важкодоступні матеріали. Необхідні для виробництв матеріали маються в достатній кількості на вітчизняному ринку, крім того, постачальники цих матеріалів не є монополістами, що зводить ризики пов'язані з постачанням матеріалів до мінімуму.

Ризики збуту продукції

На сьогодні, в Україні неіснує аналогів за основними характеристиками будівельних матеріалів, що робить основними конкурентами продукту прийняті на сьогодні класичні засоби ізоляції радіаційного випромінювання: свинець, рідкоземельні елементи, бетонні конструкції. Закордонні фірми, які виготовляють захисні матеріли та вироби захисного характеру, також використовують матеріали на основі свинцю. Запропоновані цим проектом будівельні матеріали порівняно з прийнятими класичними захисними матеріалами, мають технічні та цінові переваги. Крім того, сегменти ринку, де можуть бути використані будівельні матеріали, мають попит, який на сьогоднішній день слабко задовольняється існуючими матеріалами та технологіями.

Технологічні ризики

Технологія виробництва будівельних матеріалів, яка впроваджуватиметься за цим проектом, має вхідний контроль матеріалів та вихідний контроль готового продукту, що значно знижує повернення від браку. Крім того, технологічним процесом передбачена можливість використання браку як сирцю для виробництва. Технологічний процес виробництва не є високоточним і складним для впровадження, що мінімізує можливість появи браку від технології виробництва.

Екологічні фактори

Виробництво будівельних матеріалів здійснюватиметься на виробничих площах, які розташовані в спокійній геологічній зоні. Виробництво будівельних матеріалів матиме вентиляцію, повітряні фільтри, підвід питної та технологічної води. Будівельні матеріали та їхнє виробництво не є екологічно шкідливими. 7.5. Фінансові ризики

Запропонований проект має залежність від кредитного капіталу, але прибуток, який генерується протягом проекту, дозволяє повністю на умовах проекту повернути кредитні кошти та відсотки за користування кредитом.

5.3. Оцінка інвестиційної привабливості корпорацій

Інвестиційна привабливість акціонерного товариства — це його комплексна характеристика з позицій наступного інвестування, в якій, як правило, розглядаються перспективи розвитку, економічного стану, ефективність використання активів, стан платоспроможності та фінансової стійкості.

Методи оцінки інвестиційної привабливості акціонерного товариства, які застосовуються сьогодні, побудовані переважно, на принципах закордонних методик, які складаються зі значного набору фінансових коефіцієнтів.

Проте ці методи не повною мірою враховують специфіку економічної діяльності акціонерних товариств в умовах України.

Для оцінки інвестиційної привабливості акціонерного товариства доцільно проаналізувати такі сфери його діяльності:

1. Економічні результати роботи підприємства. Ця сфера діяльності підприємства характеризується такими показниками:

обсяг виробництва та реалізація продукції, куди входять: виконання виробничої програми, доцільність випуску продукції, оцінка технічного рівня та якості продукції, виконання договірних обов'язків і реалізація продукції;

собівартість продукції. Під час визначення конкурентоспроможності підприємства необхідно знайти правильні підходи до оцінки собівартості продукції. Для цього є доцільним проведення аналізу собівартості з таких напрямків: аналіз затрат на гривню товарної продукції, аналіз структури й динаміки собівартості продукції, аналіз прямих матеріальних та трудових витрат, аналіз непрямих затрат;

якість управління трудовим потенціалом в акціонерному товаристві. Цей комплексний показник визначається такими чинниками: забезпеченість підприємства кваліфікованим персоналом, використання робочого часу, продуктивність праці та трудомісткість продукції, формування фондів та їх розподіл на фонд споживання й фонд накопичення;

стан основних фондів підприємства. Оцінка стану основних фондів підприємства містить розрахунок фондовіддачі з окремих груп обладнання (групи обладнання формуються, виходячи з мети інвестиційного проекту), рівень забезпечення підприємства необхідним виробничим обладнанням, використання виробничих площ тощо.

2. Показники перспективності інвестиційного проекту.

До цієї групи показників належать:

висока питома вага випущеної (або запланованої до випуску) продукції в галузі. Чим вища питома вага випуску продукції, тим більша можливість її реалізації, слабше конкурентне середовище. Хоча за питомої ваги в 35 \% підприємство визнається монополістом і виникає необхідність при здійсненні інвестиційного проекту вступати у взаємодію з Антимонопольним комітетом України;

надійність збуту виготовленої продукції. Цей аналітичний показник визначається не тільки за рівнем конкуренції на товарному ринку, але й за результатами досліджень місткості ринку даного виду продукції, оскільки, виходячи з кількості споживачів, загального обсягу споживання, визначається перспективність використання даного продукту;

перспективність розвитку в Україні випуску певної продукції. Цей показник може визначатися як у взаємозв'язку з попереднім показником (перспективність споживання продукту), так і залежно від факторів і умов виробництва, серед них такі: рівень матеріальних, енергетичних та інших витрат на виробництво (матеріаломісткість, енергомісткість, споживання водних ресурсів), рівень забруднення навколишнього середовища тощо;

рівень державної зацікавленості до підтримки даного виробництва й виробництва певного виду продукції. Уважаємо, що чим вищий інтерес держави, тим більше шансів у інвесторів реалізувати інвестиційний проект і розпочати виробництво. Проте державний інтерес, який виражається у спільному володінні об'єктом, корпоративному контролі, адміністрування на рівні регіонів, може стати відштовхуючим фактором для потенційного інвестора. У даному випадку більш допустимий варіант — це надання державою відповідних гарантій і укладення довгострокових контрактів на впровадження виробленої продукції, чи опрацювання системи держзамовлення на даному підприємстві;

наявність у регіоні сприятливої інвестиційної інфраструктури. Крім традиційних понять, які вкладаються в термін «інвестиційна інфраструктура регіону» (наявність мережі залізничних та автомобільних шляхів, кваліфікованої робочої сили), сюди ж потрібно зарахувати й дії місцевих органів влади, які спрямовані чи не спрямовані на підтримку інвестиції. До таких дій належать: сприяння виділенню й освоєнню земельних ділянок, підключення до існуючих комунікацій, які необхідні для виробництва, використання об'єктів комунальної власності в інвестиційному проекті тощо;

— ступінь замкненості виробничого циклу на підприємстві. Цей нетрадиційний для економічної діяльності показник сьогодні є одним з основних для обґрунтування економічної привабливості об'єкта, що пов'язано з економічними ризиками, частка яких значно збільшилася в сучасній нестабільній економічній ситуації. Чим менше сировини і матеріалів підприємство використовує «на вході» і чим більше напівфабрикатів, комплектуючих власного виробництва використовуються при виготовленні кінцевої продукції, тим менше підприємство залежить від мінливої кон'юнктури ринку, фінансового та економічного стану постачальника, тим стабільнішим є власне виробництво.

3. Фінансовий аналіз перспективності інвестування. Фінансовий аналіз перспективності інвестування ґрунтується на використанні низки коефіцієнтів:

а)         коефіцієнт оборотності всіх використовуваних активів (Коа):

Обсяг реалізації продукції

Коа = •

Середня вартість використаних активів

Середня вартість використовуваних активів розраховується за такий же період, що й обсяг реалізації;

б)         прибутковість всіх використовуваних активів (Кпа):

Сума чистого прибутку

Середня вартість використаних активів

в)         коефіцієнт автономії (Ка) показує рівень власного капіталу в активах підприємства:

Сума власного капіталу

Ка =    ;

Сума всіх використаних активів

г)         коефіцієнт довгострокової заборгованості (Кд). Використання цього коефіцієнта дозволяє визначити ступінь додаткових витрат, які будуть проведені при реалізації інвестиційного проекту:

Сума довгострокової заборгованості

Кд =    ;

Сума всіх використаних активів

д)         показник «критичної оцінки» ліквідності, який показує від- ношення всіх ліквідних активів до суми поточної (короткостроко- вої) заборгованості (Кко):

Грошові кошти + Ліквідні ЦП

Сума поточної короткострокової заборгованості

е)         балансова вартість однієї акції (Кбс). Цей показник свідчить про забезпечення реальними активами по балансу:

АК + РФ + нерозподілений прибуток Кбс =  або

А0

ВК (Підсумок І розділу пасиву балансу)

Кбс = 

А0

де АК — вартість акціонерного капіталу на вказану дату;

РФ — величина резервного фонду на вказану дату;

А0 — загальна кількість акцій компаній на вказану дату;

є) коефіцієнт покриття дивідендів за привілейованими акціями (Кпо). Цей коефіцієнт дозволяє визначити ступінь обов'язкових виплат дивідендів за акціями, що важливо для реалізації інвестиційного проекту, оскільки за цими акціями початкова платоспроможність може бути обмеженою:

Сума чистого прибутку А0

Кпо ;

Сума дивідендів за привілейованими акціями

ж)        коефіцієнт ліквідності акцій на фондовій біржі (Кл). Коефіці- єнт не використовується для ЗАТ і характеризує можливості швид- кої ліквідності акцій вказаного виду, одного елемента:

Загальний обсяг пропозиції акцій

Кл =   

Загальний обсяг продажу акцій

Специфікою коефіцієнтів у цьому розділі є їх неоднозначна оцінка, яка розраховується за періодами роботи АТ або при зіставленні з аналогічними показниками інших акціонерних товариств.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Методика оцінки інвестиційної привабливості корпорацій.

Класифікація інвестиційних проектів за різними типами та ознаками.

 

Ієрархія інвестиційних цілей.

Склад, структура та зміст інвестиційного проекту.

Основні методи оцінки, порівняння та відбору інвестиційних проектів.

Склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

Структура бізнес-плану.

Вигоди від інвестиційної діяльності.

Прогноз бухгалтерського балансу.

10.       Розрахунок показників ліквідності й рентабельності.