Інвестування - Підручник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

Теми реферат/в

Історія людства та етапи розвитку інвестиційної теорії.

Економічна сутність та класифікація інвестицій.

Роздержавлення як передумова розвитку інвестиційного процесу.

Чинники та перспективи інвестиційної діяльності корпорацій.

Переваги акціонерних товариств при здійсненні інвестування.

Законодавча база інвестиційної діяльності в Україні.

Напрями взаємодії акціонерних товариств з державними органами при здійсненні інвестиційної діяльності.

Функції структурних підрозділів акціонерних товариств (корпорацій) у здійсненні інвестиційної діяльності.

Особливості залучення інвестицій у англо-американський корпоративній моделі.

Акція як інструмент корпоративного управління та залучення інвестицій.

Механізм залучення інвестицій у німецькій корпоративній моделі.

Механізм залучення інвестицій в японській корпоративній моделі.

Порівняльний аналіз інструментів залучення інвестицій у країнах Східної Європи, Балтії та Росії.

Економічні передумови взаємодії інституційних інвесторів і корпорацій.

Класифікація та механізм діяльності інституційних інвесторів.

Діяльність страхових компаній і комерційних банків як інституційних інвесторів.

Участь пенсійних і донорських фондів у інвестиційній діяльності.

Світовий досвід функціонування пенсійних схем.

Роль донорських фондів у інвестиційному процесі.

Особливості пенсійної системи України.

Характеристика пенсійного законодавства України.

Механізм нарахування пенсій на пенсійних рахунках недержавних пенсійних фондів.

Загальні та відмінні риси пенсійних систем України та розвинутих країн.

Методика оцінки інвестиційної привабливості корпорацій.

Класифікація інвестиційних проектів за різними типами та ознаками.

Ієрархія інвестиційних цілей.

Склад, структура та зміст інвестиційного проекту.

Основні методи оцінки, порівняння та відбору інвестиційних проектів.

Склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

Структура бізнес-плану (на прикладі).

Вигоди від інвестиційної діяльності.

Прогноз бухгалтерського балансу.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності

Сутність та основи форми міжнародних корпорацій.

Особливості функціонування транснаціональних корпорацій.

Характерні риси діяльності транснаціональних корпорацій.

Умови і засади інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій.

Правила функціонування транснаціональних корпорацій на міжнародному ринку.

Причини і фактори міжнародної інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій.

Варіанти здійснення інвестицій транснаціональною корпорацією.

Вплив транснаціональних корпорацій на економічній розвиток держав.

Оцінка впливу транснаціональних корпорацій на економічний розвиток держав.

Економічне значення інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій.

Мотиви проведення процедури злиття.

Процедура об'єднання компаній при злитті.

Характеристика операційного та фінансового злиття.

Тактичні прийоми захисту від поглинання.

Переваги та недоліки холдингових компаній.

Роль іноземних інвестицій у реформуванні економіки України.

Правові основи іноземного інвестування в Україні.

Іноземні компанії на українському ринку.

Спеціальні економічні зони і прямі іноземні інвестиції.

Місце України у світовій економічній системі.

Визначення та функціональні типи спеціальних економічних зон.

Форми інвестиційних активів, що можуть бути інвестовані на території України.

Корпоративні форми іноземного інвестування.

Пріоритетні сфери іноземного інвестування в Україні.

Припинення діяльності іноземних та спільних підприємств в Україні.

Поняття вільної економічної зони й території пріоритетного розвитку.

Цілі створення вільних економічних зон.

Основні принципи формування і функціонування ВЕЗ.

Класифікації українських ВЕЗ та ефективність їхнього функціонування.

Результати функціонування ВЕЗ і ТПР в Україні в 2000— 2004 роках.

Рекомендації щодо перспектив ВЕЗ та ТПР в Україні, покращення умов їх діяльності.

Розвиток транспортної інфраструктури світу в історичній ретроспективі.

Умови розвитку транспортної інфраструктури світу.

Світові інвестиційні мегапроекти.

Історія становлення світових мегапроектів минулого й сучасності.

Сутність та значення транзиту для України.

Умови надання транзитних послуг.

Завдання Міністерства транспорту України для координації діяльності учасників транзиту.

Міжнародні транспортні шляхи.

Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств вітчизняного транспортного машинобудування.

Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності підприємств вітчизняного транспортного машинобудування.

Управління інноваційним розвитком в Україні.