Інвестування - Підручник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

8.6. підвищення конкурентоспроможності підприємства транспортного машинобудування за рахунок залучення інвестицій

Одним із прикладів використання інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства є підготовка та реалізація інвестиційного проекту транспортного машинобудування.

Таблиця 8.1

Державне підприємство Дніпропетровський науково-виробничий комплекс електровозобудування (ДП «НВК «Електровозобудування»») — підприємство машинобудівної галузі, що випускає вироби електротехнічного машинобудування.

У 1958 році виробництво підприємства було перепрофільовано на випуск промислових електровозів. У 1993 році проведено структурну реорганізацію «Девіза» — до складу підприємства ввійшов науково-дослідний інститут Електровозобудування (УЕНДІ), і з 1993 року підприємство працювало як Дніпропетровське науково-виробниче об'єднання Електровозобудування (НЕЮ «ДЕВЗ»).

Сьогодні ДП «НВК «Електровозобудування»» випускає магістральні електровози, промислові електровози, автомотриси, рудникові електровози, статичні джерела живлення та інші складні електротехнічні вироби. Промислові електровози виготовляються для всієї гірничодобувної і вугільної промисловості СНД.

ДП «НВК «Електровозобудування»» уклало договір з фірмою Сіменс (яка виграла тендер проведений «Укрзалізницею») на створення нового універсального електровоза змінного струму з асинхронним приводом типу ДС-3. За період роботи (з березня 2000 року) колективом підприємства, при активному співробітництві із шістнадцятьма інститутами і понад двадцятьма підприємствами України, ближнього і далекого зарубіжжя, було розроблено технічну документацію й виготовлено дослідницький зразок магістрального електровоза типу ДС-3, що станом на 01 березна 2003 року проходив приймальні заводські іспити.

З метою підготовки кваліфікованих інженерних кадрів для електровозобудування та зближення науки й виробництва на підприємстві створено філію кафедри Дніпропетровського університету залізничного транспорту.

ДП «НВК «Електровозобудування»» володіє широкими технологічними можливостями і містить у собі: металургійне (ковальський і ливарний цехи), заготівельне, складально-зварювальне, металообробне, електротехнічне, інструментальне та допоміжне виробництво.

Короткий опис інвестиційного проекту. Вантажно-пасажирські електровози створюють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.1993 року № 480 «Про розробку і виробництво в 1993—2000 роках магістральних вантажних і пасажирських електровозів», а також «Розвиток рейкового рухливого складу соціального призначення для залізничного транспорту і міського господарства» (уведений у дію постановою Кабінету Міністрів України 02.06.1998 р. № 769).

Створення електровозів здійснюється ДП «НВК «Електровозобудування»» разом з УЕНДІ.

Електровози призначені для роботи з вантажними й пасажирськими потягами на електрифікованих залізницях колії 1520 року.

Загальний оборот засобів за проектом: 78 244,00 тис. грн Короткий перелік робіт при створенні інноваційного продукту наведено в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3

Сфери застосування інвестиційного продукту. Магістральні електровози розроблюють для умов експлуатації на залізницях України і країн СНД з їхніми специфічними параметрами контактної мережі та колією 1520 року. Створення конкурентноспромож-них електровозів дозволить збільшити продуктивність локомотивного парку, скоротити витрати на їхнє утримання та ремонт.

Термін виконання проекту: початок — II півріччя 2002 року, закінчення — 2010 рік.

Строк окупності проекту — 4,7 роки.

Реалізація проекту для споживача дасть екологічний ефект: у побудові електровоза будуть використані матеріали, що не шкодять навколишньому середовищу. У результаті освоєння вітчизняних електровозів поширюється обсяг перевезень на електровозі, що є екологічно чистим.

Потенційним споживачам (залізницям) виробництво таких електровозів дозволить:

повніше реалізувати конкурентні переваги України, як транзитної держави;

знизити собівартість перевезень;

зменшити витрати електроенергії на тягу потягів;

збільшити міжремонтні пробіги;

знизити вартість технічного обслуговування і ремонтів;

підвищити обсяг перевезень вантажів і пасажирів.

З погляду економіки держави, у результаті реалізації проекту:

скоротиться залежність від імпорту в сфері вантажно-пасажирського транспорту;

розширяться експортні можливості України, у тому числі в країни СНД.

Крім того, це буде сприяти впровадженню запланованої державної програми «Розвиток рейкового рухливого складу соціального призначення для залізничного транспорту і міського господарства».

Масштаб проекту — загальнодержавний. Про це свідчить:

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 року № 769 і від 23 квітня 1999 року № 661 «Про заходи державної підтримки залізничного транспорту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 379 «Про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування населення і виготовлення транспортних засобів для перевезення пасажирів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 115 «Про Державну програму електрифікації залізниць на 1994—2004 роки»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 року № 480 «Про розробку і виробництво в 1993—2000 роках магістральних вантажних і пасажирських електровозів» та інші документи.

Спрямованість проекту: освоєння виробництва вітчизняних магістральних електровозів, заміщення імпортної продукції, створення нових робочих місць, поліпшення умов роботи, розширення експортних можливостей.

Ступінь новизни проекту відповідає світовому рівню, не має аналогів в Україні, перевищує рівень аналогів у СНД.

У додатку А наведені технічні показники електровоза ДС-3 порівняно з кращим закордонним аналогом ВЬІ-145 (Швейцарія, «ЛВітат»»).

Опис продукції. Маркетинговий аналіз засвідчує, що потенційними споживачами продукції є залізниці країн СНД. Специфіка цього ринку полягає в ширині колії, параметрах контактної мережі та ін.

Продукція захищена патентами України і Російської Федерації.

Замовником дослідницької партії електровозів, що буде вироблятися протягом здійснення проекту є «Укрзалізниця». Основні споживачі: Одеська, Львівська, Донецька, Південна і Південно-Західна залізниці. Вантажні перевезення здійснюватимуться на Донецькій, Львівській і Одеській залізницях. На Південно-Західній, Одеській і Південній залізницях, на яких зосереджено основний па-сажиропотік, проводитимуться пасажирські перевезення.

Конкурентами на даному ринку (Україна і країни СНД) є Новочеркаський електровозобудівний завод (НЕВЗ) (Росія). Відомими виробниками електровозів у Європі є «ЛВітапг» (Швейцарія), «ЛЬБТОМ» (Франція) і «Шкода», Чеська республіка.

«ЛВігапг» і «ЛЬБТОМ» не виробляють і не мають досвіду створення екіпажних частин електровозів для колії 1520 року і важких умов експлуатації на залізницях України і країн СНД, що в поєднанні з високою вартістю електровозів робить їх неконкурентоспроможними.

Сьогодні в Україні та інших країнах СНД вантажно-пасажирські перевезення далекого сполучення здійснюються електровозами, що поставлялися Чеською республікою в період СРСР. Потяги міжобласного сполучення перевозяться вантажними електровозами виробництва НВО «НЕВЗ».

Фірма «Шкода» і ДП «НВК «Електровозобудування»» мають досвід роботи в магістральному електровозобудуванні і вироблені ними електровози здійснюють нині 76 \% усіх перевезень по Україні.

Слабкість основних конкурентів складається у втраті налагоджених відносин, високій ціні на продукцію і відносної віддаленості від ринків збуту.

їх планується перевершити за рахунок зниження витрат виробництва і кращих технічних характеристик.

У таблиці 8.4 наведено інформацію щодо ситуації на ринку електровозів змінного струму в Україні і запланований обсяг закупівлі їх на ДП «НВК «Електровозобудування»».

Одержувачем продукції протягом здійснення проекту є Укрзалізниця.

Електровози реалізовуватимуться за ціною собівартості з нарахуванням прибутку в 8—14 \%. З огляду на дешевизну робочої сили і географічне місцерозташування підприємства, що припускає невеликі транспортні витрати, ціна електровозів ДС-3 стосовно конкурентів буде конкурентноспроможною.

На перспективу розглядається можливість реалізації магістральних електровозів через посередників, а також надання продукції в лізинг.

Вихід з електровозом ДС-3 на світові ринки планується проводити за участю фірми «Сіменс», а також у результаті участі в тендерах на його постачання, що здійснюються покупцями останнім часом (Казахстан та ін.).

Маркетинговий план.

Організація реклами. З огляду на те, що одержувачі продукції відомі, передбачається використання інформативної і порівняльної реклами, у якій будуть представлені переваги придбання електровозів ДС-3 і їхніх конкурентів.

У таблиці 8.5 приведено план рекламних заходів для просування на ринок запропонованого продукту.

Таблиця 8.5

Магістральні електровози дозволять залізницям України забезпечити виконання зростаючих обсягів вантажних і пасажирських перевезень, провести заміну морально й фізично застарілого парку локомотивів і відмовитися від закупівлі електровозів за кордоном, що пов'язана з великими валютними витратами як на стадії придбання, так і на стадії експлуатації локомотивного парку.

Сервіс і гарантії.

Виробник гарантує 2 роки безвідмовної роботи електровоза з дня введення в експлуатацію, але не пізніше шести місяців із дня прийняття електровоза замовником.

Надалі передбачається створення сервісних центрів з обслуговування продукції, що перебуває в експлуатації, це дозволить знизити експлуатаційні та ремонтні витрати.

Організація виробництва і перспективний план капітальних вкладень.

Метою проекту є запуск виробничого комплексу потужностей для випуску магістрального оснащення, яке буде виготовлено та придбано для виконання зазначених вище робіт, що дозволить зменшити металомісткість, енергоємність при виготовленні деталей і підвищити якість при проведенні електровозів змінного струму типу ДС-3 у кількості 20 одиниць на рік.

Устаткування і технології складально-зварювальних робіт мета-локонструкцій.

При виготовленні металоконструкцій візків, кузова планується застосування автоматизованих і механізованих систем зварювання на спеціальних технологічних стендах, оснащених спеціальними опорними елементами, швидкодіючими пневмопритискачами. Зварювання металоконструкцій робиться в кантователях, тому майже 100 \% зварених швів виконуються в горизонтальному положенні. Якість зварених швів перевіряється за допомогою ультразвуку, рентгенівської гамма-дефектоскопії, гідро- і пневмовипробувань на міцність і щільність.

Виготовлення допоміжних електромашин постійного струму, електричних апаратів, напівпровідникових перетворювачів, електронних систем і блоків передбачається ввести по замкнутому технологічному циклу, що містить у собі виготовлення литих і зварених металоконструкцій, моткових виробів, збирання вузлів, фарбування й випробування готових вузлів і виробів.

Виготовлення і придбання технологічного й випробуваного оснащення й устаткування, створення випробуваного полігона дозволить забезпечити експлуатаційну надійність магістральних електровозів, підвищити їхню якість і естетичний вид.

Для забезпечення технологічних процесів виготовлення магістральних електровозів енергоносіями буде проведена модернізація енергетичного господарства заводу.

Опис наявного й необхідного для виробництва продукції устаткування та приміщень.

Створення сучасного технологічного комплексу підготовки металопрокату до зварювальних робіт.

Створення сучасного технологічного комплексу виготовлення зварних металоконструкцій електровоза.

Створення сучасного технологічного комплексу зі зборки електровозів.

Організація сучасного технологічного комплексу з виготовлення візків електровозів.

Організація сучасного технологічного комплексу з виготовлення буксових вузлів електровозів.

Організація сучасного технологічного комплексу ливарного та ковальського виробництва.

Модернізація енергетичного господарства.

8. Створення автоматизованих систем проектування і керування виробництвом.

У процесі виконання інноваційного проекту номенклатура устаткування і спеціального технологічного оснащення може змінюватися в зв'язку з розвитком галузі виробництва устаткування.

Для проведення вищезгаданих робіт необхідно здійснити проектні та будівельно-монтажні роботи, розробку технологій, придбання устаткування, модернізацію існуючих технологічних процесів тощо.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Розвиток транспортної інфраструктури світу в історичній ре-троспективі.

Умови розвитку транспортної інфраструктури світу.

Світові інвестиційні мегапроекти.

Історія становлення світових мегапроектів минулого й сучасності.

Сутність та значення транзиту для України.

Умови надання транзитних послуг.

Завдання Міністерства транспорту України для координації діяльності учасників транзиту.

Міжнародні транспортні шляхи.

Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств вітчизняного транспортного машинобудування.

10. Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності підприємств вітчизняного транспортного машинобудування.