Інвестування - Підручник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

7.6. Інвестиційний рейтинг україни і залучення іноземних інвестицій

Криза на фондовому ринку в жовтні 1997 року в Азії і Латинській Америці та світова фінансова криза 1998 року негативно вплинули на фінансову систему та економіку України, а також показали, що Україна інтегрована в макроекономічні процеси. У зв'язку з цим найважливішим завданням щодо залучення іноземних інвестицій є оцінка інвестиційної привабливості України на міжнародному рівні. Таку оцінку здійснюють спеціалізовані рейтингові агенції.

Рейтингові агенції вперше виникли на фондовому ринку США. Тому часто при аналізі організації їхньої діяльності звертаються до досвіду двох найбільших американських рейтингових агенцій, що працюють на світовому інвестиційному ринку — Moody's Investors Servise (1900), Standard & Poor's Corporation (1941). Серед інших авторитетних організацій такого типу слід назвати: Duff & Pils, Fitch Investors Servise, McCarty, Crisanti & Maffei (США), Internationale Bank Credit Analisis (Велика Британія), Agense d'Evalution Financiere (Франція), Japan Bond Research Institute, Nippon Investors Servise (Японія), Canadian Bond Rating Servise (CBRS), Dominion Bond Rating Servise (DBRS) (Канада), Australian Ratings (Австралія).

Багато з критеріїв, що використовуються ними для оцінки емі-тента-держави — здебільшого макроекономічних — є об'єктивними (наприклад, рівень інфляції, відношення боргу до ВВП, резерви іноземної валюти до імпорту та ін.), тому що їх можливо порівняти з критеріями інших країн. Динаміку цих факторів із часом можна легко виміряти.

Однак агенції враховують і низку факторів, які важко піддаються кількісній оцінці, наприклад, політична стабільність, правова система, рівень міжнародних відносин тощо.

Особливе місце в аналізі фінансових і виробничих структур в Україні рейтингові агенції відводять двом факторам — політичному ризику та якості кредитного портфелю.

Відповідно до рейтингу інвестиційних агенцій, цінні папери залежно від ризику невиплати поділяються на класи. При цьому враховуються: платоспроможність емітента цінних паперів, обсяг і структура боргу, стабільність грошових потоків. Виокремлюють такі класи:

Цінні папери найвищої якості.

Цінні папери дуже хорошої якості.

Цінні папери хорошої якості.

Цінні папери середнього класу.

Цінні папери, нижчі середнього класу.

Цінні папери низької якості.

Спекулятивні цінні папери.

Цінні папери найнижчого класу (неоплачувані).

Кожен із цих класів має свій символ за класифікацією інвестиційних агенцій (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Перший кредитний рейтинг Україні-емітенту був присвоєний японським рейтинговим агентством Nippon Investors Servise в листопаді 1997 року під випуск цінних паперів, що отримали назву «самурай-бондів». Опублікований рейтинг був досить високим ВВ+, проте фінансова криза в Азії стала основним фактором, який не дозволив здійснити заплановану угоду.

У січні 2005 року міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України з рівня B+ до BB(стабільний). Це свідчило про позитивну динаміку розвитку української економіки і появу у вітчизняного бізнесу імунітету від політичних потрясінь.

Стимулами до зростання інтересу інвесторів до України стали вступ України до Світової Організації Торгівлі та створення зони вільної торгівлі з ЄС, а також отримання країною інвестиційного кредитного рейтингу BBB-. У 2003 році Російська Федерація мала інвестиційний рейтинг BB- (як Україна зараз), а 31 січня 2005 року вона отримала рейтинг BBB- (рейтинг інвестиційного рівня агентства Standart&Poor). За деякими експертними оцінками Україна мала отримати такий рейтинг за 2 роки.

Огляд ринку ПФТС у січні 2006 року показав зниження індексу ПФТС на 2,39 \% — до 344,54 пунктів. Водночас в останній тиждень 2005 року відбулося його зростання на 4,46 \%. Зниження індексу ПФТС в січні 2006 року було визвано падінням цін на акції «Стірола» (-20 \%), «Запоріжсталі» (-1,6 \%), Нижньодніпровського трубопрокатного заводу (-1,5 \%) і п'яти електрогенеруючих компаній (у середньому — 3,9 \% кожна). Водночас, стрімке зростання котирування «Укрнафти» (+7,3 \%) та «Укртелекома» (+2,2 \%) стримало корекцію індексу ПФТС. Загальний обсяг торгів на ринку ПФТС за другий тиждень січня 2006 року зменшився на 74,5 \% — до 287 млн грн. При цьому обсяг торгів акціями впав більше ніж у 34 рази — до 17,6 млн грн. Тому рейтингове агентство Fitch Ratings, аналізуючи стан регіональних фінансових ринків, зробило висновок про погіршення прогнозів українських суверенних рейтингів з позитивних до стабільних, що сигналізує про підвищення політичних і економічних ризиків [130].

Рейтинги, які надає Moody's, визначають насамперед державний ризик. Крім зазначених рейтингів, існує ще низка додаткових рейтингів, які відображають можливість короткострокових інвестицій. Рейтинги в категоріях AAA, АА, А і ВВВ уважаються рейтингами інвестиційної якості. Рейтинги в категоріях ВВ, В, ССС, СС і С мають значні спекулятивні характеристики. Рейтинги, які нижчі від категорій ВВВ-, ВВ-, такі як ВВ+, ВВ, ВВ- і В+ свідчать про збільшення в геометричній прогресії ймовірності невиконання обов'язків.