Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

5.5. небезпечні та шкідливі фактори пожежі

Розрізняють такі небезпечні та шкідливі фактори пожежі:

а)         висока температура полум'я (до 1200-1400 °С) - один з надзвичай- но небезпечних чинників пожежі. Однак випадки безпосередньої дії вог- ню на людей мають місце відносно рідко;

б)         передача теплоти випромінюванням і конвекцією, що може викли- кати опіки та больові відчуття. Мінімальна відстань від полум'я у метрах, на якій людина може перебувати, приблизно складає: R = 1,6хН (R - від- стань до полум' я, у метрах; Н - середня висота факелу полум'я, у мет- рах);

в)         наявність диму, який викликає інтенсивне подразнення очей та верхніх дихальних шляхів, що негативно відбивається на рятівних робо- тах і пожежегасінні;

г)         наявність токсичних речовин в диму (чадний газ, окис азоту, сір- нистий газ, фосген та ін.), що може призвести до отруєнь і смерті;

д)         підвищена температура середовища, що негативно може відбитись на органах дихання, центральній нервовій системі, викликати тепловий

удар;

е)         перенесення вогню на інші об'єкти іскрами, випромінюванням, конвекцією;

ж)        висока температура, вибухи можуть зруйнувати будівельні конс- трукції. При цьому люди часто одержують значні механічні травми, опи- няються під уламками завалених конструкцій;

з)         створення екстремальної ситуації, коли дія чинників пожежі пере- вищує межу психофізіологічних можливостей особистості. Людину може охопити паніка, настати депресивний стан з відповідними негативними наслідками;

и)         вогняний шторм - небезпечне явище під час великих пожеж, що супроводжується всмоктуванням у полум' я всього, що знаходиться по- руч, у тому числі людей.