Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

Розділ 5. пожежна безпека 5.1. поняття про пожежу. основні причини пожеж та їх негативні наслідки

 

Пожежа - це непідвласні людині процеси горіння, при яких полум 'я знищує все, що зустрічається на його шляху. Основними законодавчими актами, що регулюють пожежну безпеку в Україні, є Закон «Про пожеж­ну безпеку», «Правила пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 12.1.004-91, Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки, СНиП 2.01.02-85 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общин требования. Противопожарные нормы" та ін.

Пожежа є одним з найбільш небезпечних лих для людства, вона при­зводить до значних людських жертв і матеріальних збитків. Кожні п'ять секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні - кожні 10 хвилин. Протягом однієї доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6­7, отримують травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5 одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500 тис. гривень[1].

Згідно зі статистичними даними основними причинами пожеж в Україні є: необережне поводження з вогнем - 58-60\%, несправності та порушення експлуатації електричного устаткування - 18-22\%, ігри дітей з вогнем - 10-12\%, несправність технологічного обладнання - 7-11\%, підпали - 2\%. Слід зазначити, що однією із шкідливих звичок, яка не тільки негативно впливає на здоров'я людини, але і часто призводить до пожежі, є паління в недозволених місцях.

Необережне поводження з вогнем має місце при вогневих роботах: газо- та електрозварюванні, паяльних роботах, під час варіння бітуму та смоли тощо.

До чинників, що можуть викликати пожежу при користуванні елект­ричним струмом, належать: короткі замикання, струмові перевантаження, несправності електроустаткування та приладів тощо. Струмові переван­таження виникають при невідповідності між потужністю електромережі і споживачами, коли ввімкнення до мережі додаткових споживачів струму призводить до її перевантаження, а також при зниженні напруги в мережі за тієї ж кількості споживачів.

Існують певні обставини, які сприяють виникненню пожеж, їх розпо­всюдженню та прояву їх небезпечної й шкідливої дії:

- пора року - найчастіше пожежі мають місце в зимовий період, внаслідок використання в цей час електронагрівальних приладів, інших джерел тепла. Якщо узимку пожежі частіше відбуваються в будинках і спорудах, то влітку більша кількість з них - у лісах, степах, полях і т.д.;

час доби - найчастіше пожежі виникають у нічний час і рано-вранці, найменше пожеж виникає ввечері;

необачне поводження з вогнем, яке приводить до пожеж, най­більш характерним для осіб у стані алкогольного сп' яніння.

Підвищенню рівня пожежної небезпеки промислових об'єктів значно сприяє зростання енергоозброєності виробництв, збільшення щільності транспортних комунікацій, підвищення рівня температур та тиску в тех­нологічному устаткуванні, використання нових видів полімерних матері­алів. У сучасному виробництві зі зменшенням ймовірності виникнення пожеж збільшується тяжкість наслідків від них.

Пожежі мають соціальне, економічне і екологічне значення, оскіль­ки, по-перше, призводять до нещасних випадків, людських жертв, по­друге, суттєво впливають на економічні показники підприємств (збитки від пожеж негативно впливають на економіку), по-третє, завдають шкоди природі і забруднюють навколишнє середовище.