Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

Tema 7. банкІвський нагляд

План

Сутність, принципи, завдання банківського нагляду

Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України

Організація та планування інспектування діяльності банків

Інспектування банків з використанням рейтинго-вої оцінки за системою CAMELS

Взаємодія між інспекторами з банківського нагляду НБУ та зовнішніми аудиторами банків

Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства