Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

Tema 5. органІзацІя та регулювання платІжноЇ системи

План

Значення організації центральним баком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем

Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні

Організація функціонування системи електронних платежів НБУ

Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах

Національна системи масових електронних платежів населення

Регулювання діяльності внутрідержавних небан-ківських платіжних систем