Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

Tema 4. рефІнансування банкІв

План

Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними.

Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування.

Порядок надання окремих кредитів овернайт.

Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків.

Принципи і порядок проведення операцій репо.

Порядок надання стабілізаційного кредиту.