Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

5.4. регулювання участі комерційних банків україни у міжнародних платіжних системах

Положенням про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за№ 1173/14440.

Для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі юридична особа має подати до Національного банку України документи щодо:

організації та діяльності міжнародної платіжної системи;

роботи юридичної особи в системі.

Документи щодо організації та діяльності міжнародної платіжної системи мають право подавати до Національного банку України платіжна організація цієї системи в особі уповноваженого представника або розрахунковий банк.

У разі внесення змін до зареєстрованого Національним банком України договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі юридичні особи зобов'язані зареєструвати зміни до договору в Національному банку України до початку надання послуг системи згідно із внесеними змінами.

Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, наведено у табл. 5.2.