Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

4.3. порядок надання окремих кредитів овернайт

Національний банк здійснює підтримку короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в національній валюті через постійно діючу лінію рефінансування шляхом надання кредиту овернайт. Обов'язковою умовою для подання банком заявки на одержання кредиту овернайт є укладення на поточний календарний рік відповідного генерального кредитного договору.

Національний банк може надавати банкам кредити овернайт:

під забезпечення державними облігаціями України (крім облігацій зовнішньої державної позики України) або депозитними сертифікатами (далі — кредит овернайт під забезпечення);

без забезпечення (далі — кредит овернайт бланковий).

Національний банк у повідомленні про підтримку ліквідності банку через лінію рефінансування шляхом надання кредиту овернайт залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку може визначати вид кредиту овернайт (під забезпечення, бланковий).

Національний банк може встановлювати згідно зі своїми розпорядчими документами максимальний розмір кредиту овернайт бланкового.

Умовою розгляду заявки банку на одержання кредиту овернайт бланкового є його згода на застосування Національним банком режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку банку-пози-чальника в сумі наданого кредиту та процентів за користування ним на строк до його повернення.

Національний банк щоденно засобами електронної пошти оголошує банкам процентні ставки за кредитами овернайт на наступний робочий день, розмір яких може бути диференційованим залежно від забезпечення.

У разі потреби підтримання ліквідності банк може протягом будь-якого робочого дня тижня до визначеного часу подати до Національного банку одну заявку на одержання кредиту овернайт.

Національний банк у день отримання заявки від банку перевіряє виконання банком необхідних вимог, оперативно розглядає можливість надання банку кредиту овернайт і готує пропозиції для подання на розгляд керівництва Національного банку для прийняття рішення.

Національний банк на підставі генерального кредитного договору, задоволеної заявки до визначеного часу забезпечує перерахування банку коштів за наданим кредитом овернайт.

Повернення банком кредиту овернайт здійснюється наступного робочого дня до визначеного часу одночасно з процентною платою.

Наступний кредит овернайт може надаватися лише за умови погашення попереднього.