Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

Анотація

 

Г.А. Семенов М.Г. Пивоваров А.Г. Семенов

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

Киів - 2007

 

УДК 33(075.8) С 30

Рецензенти:

Долгоруков ЮА. - доктор економічних наук, професор, Дніпропетровська державна фінансова академія

Нусінов В.Я. - доктор економічних наук, професор, Криворожсь-кий технічний університет

Сергєєва Л.Н. - доктор економічних наук, професор, Запорізький національний університет

Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.

С 30 Дипломне проектування з економіки підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 124 с.

ISBN 978-966-364-462-2

У навчальному посібнику розглянуто: ціль, зміст, база практики магістрів етапи й вибір напрямку дипломних робіт, основні завдання й змісти випускної праці студентів магістрів, вимоги до оформлення дипломної роботи, підготовки доповіді і проведення захисту. Наводяться зразки титульної сторінки та розширені плани рекомендованої тематики дипломних робіт; додається приклади оформлення бібліографічних описів джерел, відзиву, рецензії та інше.

 

ISBN 978-966-364-462-2

© Семенов Г.А., Пивоваров М.Г.,

Семенов А.Г. 2007 © Центр учбової літератури, 2007.