Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. цІль, змІст, база практики І її органІзацІя 1.1. ціль, зміст бази практики
Читать: 1.2. організація і керівництво практикою студентів
Читать: 1.3    завдання практики й підведення її підсумків
Читать: РоздІл 2. магІстерська робота І порядок її виконання 2.1. етапи і вибір напрямків дипломних робіт
Читать: 2.2. орієнтовна тематика дипломних робіт
Читать: 2.3. структура і зміст дипломних робіт
Читать: РоздІл 3. основнІ завдання І змІст науковоЇ роботи студентІв-магІстрантІв 3.1. загальні положення дослідження
Читать: 3.2. схема і методи наукового дослідження
Читать: 3.3. робота над статтями та доповідями
Читать: РоздІл 4. оформлення дипломноЇ роботи 4.1. стандарти оформлення та загальні вимоги
Читать: 4.2. вимоги до структурних елементів вступної частини
Читать: 4.3. вимоги до структурних елементів основної частини
Читать: 4.4. нумерація сторінок, розділів, пунктів, ілюстрацій, таблиць
Читать: 4.5 оформлення формул, приміток, джерел літератури і додатків
Читать: РоздІл 5. оформлення вІдзиву, рецензІЇ та органІзацІя захисту роботи
Читать: ПерелІк рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Додатки
Читать: