Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Додаток 10

 Додаток 11

 

АРМ майстра

 

Цех___________

 

Зміна №_______

 

Рапорт про виробіток

№____ за «__» _______ 199_р.

 

 

Назва деталі

Назва операції

Кількість

Виконавець

Норматив на одиницю

На виробіток

 

 

 

Прізви­ще, і.п.б.

Табельний номер

Розряд

Норма часу

Розцінка

Нормочаси

Зар­плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер_______ (підпис)

 

Начальник цеху_____(підпис)