Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Додаток 5

Додаток № 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.97 р. № 4

 

Складається наростаючим підсумком з початку року і подається органам Державної служби зайнятості України щоквартально не пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця (15.04, 15.07, 15.10, 15.01)

Код з ЄДРПОУ __________________________________________________________

№ реєстрації платника збору _______________________________________________

№ р/рахунку ____________________________________________________________

№ телефону _____________________________________________________________

 

(найменування платника збору (підприємств, установ, організацій))

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ І ПЕРЕРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

за ____________199_ року

1. Загальна сума виплат, на які нараховується збір (грн.):

 

 

Разом

І квартал (по місяцях)

II квартал (по місяцях)

III квартал (по місяцях)

IV квартал (по місяцях)

Всього з початку року

у розмі­рі 1,5 \%

у розмі­рі 0,5 \%

у розмі­рі 1,5 \%

у розмі­рі 0,5 \%

у розмі­рі 1,5 \%

у розмі­рі 0,5 \%

у розмі­рі 1,5 \%

у розмі­рі 0,5\%

у розмі­рі 1,5 \%

у розмі­рі 0,5 \%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

2. Сума несплаченого збору _______________________________________________ грн.

3. Розрахунок збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття:

 

№ рядка

Сума, всього

 

№ рядка

Сума, всього

1

 

Заборгованість на початок року за платником збору

Заборгованість на початок року за службою зайнятості

10

 

2

 

Нараховано

Перераховано

11

 

 

1,5 \%

0,5 \%

 

1,5\%

0.5\%

На початок періоду

 

 

На початок періоду

 

 

За звітний період (по місяцях)

 

 

За звітний період (по місяцях)

 

 

Разом

 

 

Разом

 

 

3

 

Донараховано при прийнятті звітності

Перераховано пені по актах

12

 

4

 

Нараховано по актах

Перераховано по актах

13

 

5

 

Нараховано пені по актах

Всього перераховано

(сума ряд. 10-13)

 

 

6

 

Всього належить до платежу (сума ряд. 1 - 5)

14

 

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду

7

 

за платником збору, в тому числі:

за службою зайнятості

 

 

8

 

недоїмка за платником

 

 

9

 

сума збору, строк сплати якого не настав

15

 

Керівник  ________________________________________________

М.П.       (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер  _______________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)