Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами - Навчальний посібник (Писаревська Т. А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: 1. типова програма
Читать: 2. блок навчально-методичного забезпечення
Читать: 3. вхІдна ІнформацІя
Читать: 4. блочно-модульний контроль та критерІЇ оцІнювання знань студентІв
Читать: 5. тематика контрольних робІт та методичнІ вказІвки щодо Їх виконання
Читать: 6. список лІтератури
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Додаток 6
Читать: Додаток 8
Читать: Додаток 10
Читать: Додаток 12
Читать: Додаток 13