Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

Література

 

1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Воз­гилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997. — 268 с.

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. — М.: Церих, 1992. — 206 с.

4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства «Бизнес и компьютер» 1997—1999 гг.

5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997—1999гг.

6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра,1998. — 344 с.

7. Державний класифікатор України ДК-001-94. «Класифікатор форм власності», затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.

8. Державний класифікатор України ДК-002-94. «Класифікатор організаційно-правових норм господарювання”, затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.

9. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. В. В. Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 272 с.

10. Информационно-аналитический журнал. Мир карточек.1998—1999гг.

11. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 14.04.98 №141.

12. Евтюшкин А. Снова о банковских системах. // Банковские технологии. 1997. № 6(28).

13. Евтюшкин А. Еще раз о классификации АБС. // RS-CLUB.— № 1. — 1998. — С. 37—39.

14. Ермаков М. В., Кравченко М. М., Парницкий В. И. Система анализа финансово-экономического состояния банка // Банковские технологии. Компьютеры+программы. — № 2. 1998. — С. 63—67.

15. Леонов и др. Безопасность автоматизированных банковских и офисных систем. — Минск.: НКП Беларуси, 1996. — 280 с.

16. Методичні вказівки щодо ведення параметрів аналітичного обліку. — НБУ, 1997 р.

17. Методичні рекомендації щодо класифікації інституційних секторів економіки України. Затверджені наказом № 172 Мінстату України від 25 липня 1994 р.

18. Номенклатура статистичної звітності за кредитами банків України. Затверджена Постановою Правління НБУ № 80 від 29 березня 1997 р.

19. Оскольський В. В. Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку. — К.: КСУ, 1996. — 146 с.

20. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України з описом рахунків. Затверджений Постановою Правління НБУ № 191 від 17.06.1997 р. — 82 с.

21. Платіжні системи: Навчальний посіб. для студентів вищих закладів освіти/ В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол, І. М. Новак, В. П. Стра­харчук. — К.:Либідь,1998. — 416 с.

22. Положення про порядок формування і використання резерву для від- шкодування можливих втрат за позиками комерційних банків. Затверджене Постановою Правління Національного банку України від 27 березня 1998 року № 122.

23. Положення про технічний порядок проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.04.99 р. №186.

24. Рекомендації щодо визначення фінансового стану позичальників. Затверджені Постановою Правління НБУ №323 від 29 вересня 1997 р.

25. Рогач І. Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. — 216 с.

26. Рудакова О. С. Банковские електронные услуги: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 261 с.

27. Савченко А. С. Основные задачи автоматизации национального банка Украины на 1997—1998 гг. // Банковские технологии. Компьютеры+програм­мы. — 1997. — № 3.

28. Савченко А. С., Бондарович Г. Г. Концепция интегрированной платежной системы на основе решения TOPAZ // Банковские технологии. Компьютеры+программы. — 1998. — № 2.

29. Основи інформаційних систем : Навчальний посіб. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна  Н. В., Краєва О. С / За ред. В.Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

30. Чаусов В. Автоматизация банковских технологий. // RS-CLUB. — 1998. — №1. — С. 19—24.