Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

1.1. основні напрями автоматизації банківської діяльності

Початок відкриття ери комп’ютеризації банківської діяльності відноситься до 60-х років, коли на Заході з’явилися перші автоматизовані системи бухгалтерського обліку операцій по клієнтських рахунках та платежів по чеках. У 70-х роках намітився певний прогрес у сфері автоматизації банківської діяльності. Ця тех­нологія була поширена не лише на операції, пов’язані з рахунками, а й на роботу з клієнтами.

Автоматизація банківської діяльності обумовлена такими необхідностями:

покращення обслуговування клієнтів, надання їм широкого спектра банківських послуг та залучення нових клієнтів;

зменшення операційних витрат банку та прискорення виконання банківських операцій;

покращення управління банком та підвищення його конкурентоспроможності;

розширення банку та збільшення сегмента банківського ринку.

Нині інформаційні технології поширюються на всі аспекти банківського бізнесу, забезпечуючи:

клірингові операції;

торговельні та маркетингові операції;

управління готівковими коштами;

кредитні і депозитні операції;

операції з валютою;

використання електронних грошей і банкоматів;

банківські операції по телефону і обслуговування вдома;

використання електронної пошти і канцелярії;

безпаперовий документообіг всередині банку і при взаємодії центр-філіалу та банк-клієнта;

фондовий ринок та операції з цінними паперами;

аналіз інвестицій і фінансового ринку;

автоматизація розрахунків у торговельних установах з використанням пластикових карток;

міжнародні міжбанківські телекомунікаційні системи (SWIFT, SHAPS та ін.).

На початку 90-х років виникла і почала інтенсивно розвиватися мережа комерційних банків України. З виникненням великої кількості банківських установ і переходом до ринкових відносин постала проблема використання у їхній діяльності сучасних інформаційних технологій.

Вирішення усіх цих проблем неможливе без використання обчислювальної техніки, засобів зв’язку та сучасних програмних продуктів. Тому на нинішньому етапі немає жодного банку, який не використовував би у своїй діяльності сучасні інформаційні технології.