Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

10.4. міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації

На сьогодні в світі діє близько 50 телекомунікаційних служб фінансової інформації. Ці служби формують й надають дані про різні фінансові інструменти, зокрема такі, як ціни, курси валют, котирування, ставки тощо, які є основою фінансових, торговельних і фондових ринків. Тобто міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації є важливим і необхідним елементом технологіч­ного середовища для банків, які проводять операції на фондових і фінансових ринках. Розглянемо характеристики найвідоміших міжнародних телекомунікаційних служб фінансової інформації.

10.4.1. Міжнародна інформаційна система REUTERS

Інформаційному агентству REUTERS належить одна з найбільших в світі мережа для передачі в реальному масштабі часу відомостей та новин.

Всі послуги, що їх надає агенція, можна поділити на чотири групи:

1. Фінанси та бізнес.

Клієнти (банки, брокери, інвестори, керівники підприємств різ­них галузей, тобто ті, кому потрібна інформація щодо курсів валют, котировок цінних паперів та інших фінансових інстру­ментів) отримують і аналізують повідомлення про новини та рух цін на світових ринках.

2. Укладання угод.

Клієнти (ті, що перелічені вище) здійснюють валютні опера­ції та укладають угоди з ф’ючерсами, опціонами та цінними па­перами безпосередньо з терміналів REUTERS.

3. Новини.

Засоби масової інформації (газети, журнали, радіо та телеба­чення) готують замітки, репортажі та випуски новин, викорис­товують інформацію про події в світі — тексти, фотографії, відеоматеріали та графіку, що надаються агенцією REUTERS.

4. Телебачення.

Телебачення REUTERS — це найбільший у світі постачальник телевізійних новин. Воно обслуговує понад 200 телевізійних ка­налів та їхні філіали у 84 країнах.

Дані REUTERS мають записо-орієнтовану структуру, що забезпечує користувачеві можливість фільтрувати інформацію і формувати власні бази даних. Історичні дані (котирування) оновлюються кожні 15 хвилин.

Агентство займає традиційно міцні позиції в Європі, де має широку мережу банків-контрибуторів (особливо щодо німецької марки), але в США поступається Dow Jones. Воно володіє власною світовою кореспондентською мережею. Будь-який клієнт, що придбав відповідне обладнання, отримує код в системі і може мати власну сторінку, куди заносяться котирування та інша інформація. Солідні банки отримують статус маркет-мейкерів, чиї котирування формують ринок.

На даний момент Reuters порівняно з іншими телекомунікаційними засобами фінансової інформації має найвищий рейтинг в українських банківських установах. Один з чинників, що сприяє цьому, є високопрофесійна служба технічної підтримки.

Основними продуктами Reuters є:

· інформаційні системи серії 2000 (Money 2000, Markets 2000 і ін.), що охоплюють весь спектр інструментів фінансового, біржового, товарного і фондового ринків;

· системи технічного аналізу в реальному часі Reuters Technical Analysis і Reuters Graphics 3.5 Professional;

· робоча станція ATW (Adwanced Trader Workstation), яка працює в середовищі UNIX і включає систему реєстрації угод, ведення позицій, комплексного аналізу і управління фінансовими ризиками Kondor+ (нове покоління робочих станцій представлене системою Kobra);

· система здійснення транзакцій Dealing 2000-1, яка працює в мережах з протоколом Х.25 і при наявності виділених каналів надає можливість прямого виходу на більш ніж 5 тис. фінансових організацій, підключених до мережі Reuters (банк-передплатник отримує буквений код, що дає змогу встановити з’єднання за 1- 2 секунди). Абонент може отримувати і передавати котирування, укладати угоди і обмінюватися інформацією в режимі двостороннього телексного зв’язку. Система підтримує конверсійні угоди, залучення і розміщення кредитних ресурсів, а також угоди спот, FRA, SWAP та ряд інших.

· Triarch-2000 відкрита інформаційна платформа, яка працює під ОС UNIX і орієнтована на управління потоками даних у великому ділінговому залі (десятки робочих місць) та їх інтеграцію з внутрібанківськими розрахунковими і інформаційними системами;

· Prism+ — система аналогової комутації потоків даних, що дає змогу ефективно використовувати багатотермінальні конфігурації в межах єдиного робочого місця;

· Wyatts — спеціалізована телефонна система для ділінгової зали.

З 1996 р. почалося постачання нового ряду продуктів для валютного, грошового і фінансового ринків, відомих під назвою «Серія 3000», що працюють в середовищі Windows. Крім інформації в режимі реального часу, продукти цієї серії містять в межах одного інтегрованого середовища широку історичну базу даних і аналітичні додатки.

Reuters постачає інформацію і на ринках країн СНД. Спеціально для СНД розроблено систему «Ринки 1000», що забезпечує доступ до даних по грошових, енергетичних і товарних ринках, ринках цінних паперів країн СНД, а також до базової інформації з основних світових ринків, яка доповнюється новинами, пов’яза­ними з російським ринком (Domestic Finances I News).

Для установки продуктів «Серії 2000» достатньо процесора 486DX, 32 Мбайт оперативної пам’яті і близько 600 Мбайт дискової пам’яті. Через протокол DDE (Dynamic Data Exchange) інформаційний потік відкритий для взаємодії з іншими продуктами, що працюють під Windows (наприклад, Excel).

10.4.2. Інформаційна система Dow Jones

Корпорація Dow Jones в цілому контролює більше як 60\% світових ринків інформаційних послуг, а багато які банки і брокерські компанії постачають інформацію одночасно Dow Jones і Reuters. Dow Jones має американське коріння, зберігаючи там провідні позиції, а також кращу контриб’юторську мережу. Розраховує індекс LIBOR.

Корпорація, відома своїми виданнями The Wall Street Journal і Barrоns, володіє кількома телевізійними каналами. Для формування блоку новин вона використовує кореспондентську мережу Associated Press, співробітничає з France Press, Kyoto News, VWD та іншими провідними агентствами.

Деякі трейдери вважають, що Dow Jones дає найкращі котирування на ринку FOREX, оскільки має більш розвинену, ніж у інших службах фінансової інформації, мережу контриб’юторів з числа брокерських компаній, які більш оперативно, ніж банки, реагують на обстановку і виставляють найменший спред.

Інформаційний потік містить кілька десятків тисяч сторінок (стандартна підписка 3 тис.), при роботі в мережах спирається на протокол доступу Frame Relay, що дає змогу здійснювати доступ до віддалених баз даних. Dow Jones активно підтримує розвиток Internet-технологій, тісно співпрацюючи з фірмою Microsoft.

Хоч широку популярність Dow Jones в середовищі трейдерів, ділерів і технічних аналітиків принесли створені в 1985 р. системи Tolerate Matrix (інформаційний блок) і Teletrac (технічний аналіз в реальному часі), що функціонують в середовищі DOS, з 1998 р. концерн перестає їх підтримувати, зробивши ставку на продукти, що працюють під Windows, і на установку мережевих версій.

З 1995 р. базовий продукт корпорації — потужна інформаційна платформа Dow Jones Workstation (DJW), яка має дружній технологічний інтерфейс. DJW включає ряд додатків, що надають гнучкі засоби робочого середовища (візуалізація, інтерактив­ний пошук і фільтрація інформації, формування власних структур і баз даних та багато іншого), і є однією з найсучасніших робочих станцій трейдера.

Варіанти інсталяції програмного забезпечення такі:

· інформаційний термінал для одного користувача;

· мережева конфігурація, що підтримує майже 10 робочих місць;

· робоча станція, що функціонує в архітектурі клієнт-сервер в межах системи Dow Jones Platform (DJP).

Тандем з DJW становить пакет технічного аналізу Dow Jones Tradеstation (DJTS), розроблений для корпорації фірмою Omega Research спеціально для обробки даних в режимі реального часу. DJTS працює «поверх» DJW без використання протоколу DDE, що дає змогу зняти обмеження на розмір вибірки даних і забезпечує максимальну швидкодію. DJTS включає більш як 100 традиційних індикаторів технічного аналізу і надає засоби створення власних індикаторів на базі вбудованої об’єктно-орієнтованої мови програмування, можливості інтерактивного доступу до баз даних і побудови торгових стратегій, а також систему індикативних підказок і попереджень про поточний стан ринку та багато іншого. При спільному використанні DJW і DJTS звичайно застосовується конфігурація dual screen: користувач працює з двома екранами за допомогою однієї клавіатури і миші.

10.4.3. Міжнародна інформаційна система Tenfore

Це — супутникова система фінансово-економічної інформації, яка була створена у 1982 р. Вона орієнтується на широке коло передплатників від банків до приватних осіб, маючи доволі конкурентне співвідношення ціна/якість і систему знижок, перекриває основні ринки, отримуючи інформацію від всіх провідних банків і бірж. Блок новин формується на основі договорів з інформаційними агентствами, а частина інформації надходить від інших служб фінансової інформації.

Базовий продукт — інформаційна система Tenfore Workstation — встановлюється на комп’ютер користувача (досить 486DX/66, оперативна пам’ять 16 Мбайт). Вона реалізована в середовищі Windows і має зручний русифікований інтерфейс, засоби формування робочого середовища (монтажні вікна і т.п.), накопичення і обробки інформації у форматі електронних таблиць Excel, підтримує протокол DDE, надає засоби фільтрації і пошуку новин ключовими словами. Планується випуск мережевої версії системи.

За окрему плату постачається пакет технічного аналізу Dana­lyzer, що дає змогу візуалізувати дані у вигляді гістограм, трендових графіків тощо. Пакет містить близько 40 індикаторів аналізу і допускає аналіз вибірок обсягом до 10 тис. значень.

Tenfore звичайно використовується як додаткова служба фінансової інформації великими банками і фінансовими компаніями або базовою системою їх філіалів, де встановлення дорогих систем типу Reuters не окупляється.

10.4.4. Компанія CQG International

CQG International — це американська компанія, що працює на ринку інформаційних послуг. Система фінансової інформації CQG International має ряд безперечних переваг: доступна ціна, можливість гнучкої підписки, підтримка повноцінного ринку FOREX, установка на комп’ютер користувача під Windows, моно- і мережева версії, засоби формування робочого і торгового середовища, мінімальні терміни постачання (2 тижні), супутниковий канал, хороша контриб’юторська мережа.

Система має три ступеня перевірки в головному офісі й забезпечує унікальну надійність та чистоту даних по угодах, укладених на біржах. Ця якість особливо ціниться аналітиками, оскільки випадкова помилка в біржових даних може дуже вплинути на результати аналізу і побудову стратегій біржової гри внаслідок того, що біржа — ринок реальних угод при порівняно обмеженій кількості учасників на відміну, наприклад, від FOREX, який є ринком пропозицій, що формується великою кількістю гравців і котирування якого, хоч і близькі до рівня угод, що здійснюються, але мають індикативний характер.

По-друге, в даній системі вирішена задача автоматичного дистанційного відновлення втраченої інформації через супутниковий канал зв’язку. Повнота даних, на які підписався користувач і які зберігаються на жорсткому диску його комп’ютера, періодично перевіряється (алгоритм визначення повноти з урахуванням авторизації клієнта є ноу-хау компанії), і при виявленні збою інформація, якої бракує, поступово на протязі доби відновлюється.

Крім того, CQG забезпечує автоматичне дистанційне оновлення ПО (в середньому раз на 3 тижні в ніч з суботи на неділю або по замовленню). Якщо віддаленому користувачеві необхідно розширити підписку або встановити нові додатки, то для цього достатньо погодити нову конфігурацію.

Нарешті, популярність CQG забезпечується потужним блоком технічного аналізу (тільки через нього іноді купують всю систему цілком), який містить більш як 100 стандартних і патентованих індикаторів, засоби формування торгових стратегій, планування і управління ризиками та інвестиціями, а також систему перевірки відповідності заданої стратегії поточному стану ринку, забезпечуючи подачу звукових сигналів на відкриття і закриття позицій, установку ордерів і т. п. Інтерфейс цього блоку спроектований для професіоналів, які відчувають ринок і торговельну ситуацію в реальному часі.

10.4.5. Інформаційне агентство Bloomberg

Bloomberg — це молода і мобільна американська компанія, 30\% акцій якої належать компанії Merrill Lynch. Темпи зростання системи в 3-5 раз вищі, ніж в аналогічних систем фінансової інформації. ЇЇ власна мережа становить 70 кореспондентських пунк­тів, де працюють близько 500 кореспондентів, які щодня постачають в інформаційний блок близько 2000 повідомлень про стан справ в урядах, компаніях, галузях промисловості і на фінансових ринках. Як і інші служби фінансової інформації, вона висвітлює всі ключові аспекти світового фінансового і фондового ринків, надаючи в тому числі різні статистичні дані про ринки акцій, валюти, цінні папери під заставою, індекси, ринки муніципальних, корпоративних, урядових облігацій, єврооблігацій, облігацій зовнішнього державного боргу, сировини, продукції і т. д., але робить це дещо детальніше, що визначає основне коло користувачів: корпорації-емітенти, посередницькі фінансові установи і інституційні інвестори в особі менеджерів по інвестиціях і управ­лінню коштами і активами. Провідні позиції компанії забезпечила її прогресивна технологія: відкриті бази даних, що містять великий обсяг інформації (досить деталізованої по кожному емітенту, включаючи поточне фінансове становище і історію), в поєднанні з якістю і швидкістю доставки повідомлень.

Комп’ютерна система компанії Open Bloomberg (OB) працює під Windows. Вона надзвичайно потужна, але має досить високу ціну. Її робоче місце містить два спеціальних монітори і оригінальна клавіатура з динаміком Open Bloomberg має зручний інтерфейс, виводячи на екран кілька тисяч інформаційних вікон і спеціальні розділи Bloomberg News (включаючи телевізійні програми). Дуже істотним і важливим є те, що Open Bloomberg має засоби прямого доступу до баз даних провідних світових бірж.

10.4.6. Використання міжнародних служб фінансової інформації в ділінгових операціях банків

На сьогодні в банківській системі України переважно викорис­товується система REUTERS. Здебільшого вона використовується для проведення ділінгових операцій. Ділінгові операції банків — це торговельні операції (як правило, оптові) з фінансовими інструментами (валютою, цінними паперами і т.п.) для отримання прибутку і регулювання ліквідності.

Ділінг включає в себе такі види зовнішньої і внутрішньої діяль­ності банку:

· оптові торгові операції (зовнішній трейдинг — планування, укладення угод та їх виконання, а також внутрішній трейдинг — міжфіліальні угоди);

· управління операціями банку на роздрібних ринках;

· брокерське обслуговування клієнтів;

· максимізація власного капіталу за рахунок оптимізації спреда (різниці між цінами, курсами, ставками) чи гепа (розрив в термінах погашення активів і пасивів);

· моніторинг фінансових ринків, збирання та аналіз інформації відносно кон’юнктури фінансових ринків та планування діяль­ності банку на цих ринках.

Інформаційна система REUTERS може надавати інформацію про кілька мільйонів фінансових інструментів з ринку понад 150 країн світу. У будь-який момент можна отримати новини та котировки цін майже на 300000 терміналах REUTERS, об’єднаних за допомогою глобальної супутникової комунікаційної мережі.

Дуже часто українські банки, які проводять ділінгові операції на валютному ринку, використовують систему REUTERS Dealing 2000-1 Version 4.0. Цей програмний продукт забезпечує прямий вихід на 20 тисяч ділерів з більш як 5 тисяч банків та інших фінансових установ у 82 країнах світу з метою отримання і передачі котировок, укладення угод і обміну інформацією.

Програма надає такі основні можливості:

· під час проведення переговорів між ділерами контрагентів система відображає діалог на екрані для можливості вибору варіан­тів параметрів угод;

· автоматично здійснюється відбір реквізитів угод з обраного варіанта контракту і формується звітний документ «тікет» для наступного його затвердження;

· у режимі on-line відбувається передрук «тікета» і пересилка інформації в бек-офіс;

· усі переговори, які проводились ділерами, записуються в архів системи для їхнього підтвердження, перегляду або уточнення деталей;

· водночас надається можливість підтримувати діалог з чотир­ма контрагентами;

· автоматично вводяться в систему реквізити угод, що були укладені по телефону, через брокера, по телексу.

На рис. 10.6 представлено схему робочого місця ділера.

 

Рис. 10.6. Схема робочого місця ділера

Ділери самостійно розміщують необхідну для постійного моніторингу інформацію у спеціальних «вікнах» комп’ютерної програми Windows. Інформація надходить по каналах агентства з двох джерел: по-перше, від вкладників системи, що мають право вводити свою інформацію у спеціальних сторінках; по-друге, від кореспондентів агентства, які готують інформацію про події у світі.

Для аналізу валютного ринку банки використовують також REUTERS Graphics Professional — 32-розрядне аналітичне графіч­не прикладення в середовищі MS-Windows NT з метою проведення технічного аналізу фінансових ринків. Основні можливості цього продукту такі:

· 65 видів аналізу;

· 8 видів трендових ліній;

· зручний і легкий у використанні інтерфейс, що дає змогу звукового і візуального попередження за встановленими аналітиком лімітами, вибору часового періоду для аналізу;

· 16 графічних вікон в одному файлі;

· отримання і зберігання історичних даних у режимі реального часу навіть тоді, коли користувач працює з іншими програмами.

Компанія REUTERS, торговельне представництво якої відкрито у Києві, пропонує для ділінгових залів новий продукт — спеціалізовану телефонну систему Wyatts (DK2000), під’єднану до комп’ютера системного управління. Програмне забезпечення Wyatts базується на Windows і дає змогу контролювати всі події, що відбуваються в системі, у режимі реального часу. Основні можливості продукту:

· наявність «ніколи не зайнятого» терміналу з кількома типами конференцзв’язку, мікрофоном, гучним зв’язком, режимом hands-free, вмонтованим інтеркомом;

· контроль інформації, що надходить від кількох контрагентів одночасно;

· доступ до записуючих пристроїв різних типів, у тому числі і до Dealing 2000, де фіксуються реквізити угоди і друкується “тікет”.

Недоліком програмних продуктів, що їх пропонує компанія REUTERS для українських банків, є загальність розробок без врахування специфіки національного ринку (наприклад, неможливо визначити склад операцій щодо хеджування форвардних контрактів, оскільки система не передбачає розрахунок оптимальних параметрів угод). Крім цього, програмне забезпечення не дає змоги обробляти інформацію стосовно конкретної угоди. Наприклад, ділер бажає дізнатися, який розмір маржі він отримає від проведення кількох послідовних операцій або якими є оптимальні параметри угоди і як з усього переліку варіантів вибрати найкращий. Таким чином, інформаційна система REUTERS лише пропонує ділеру різноманітну інформацію про різні ринки, а всі розрахунки щодо реальної угоди з контрагентом ділер має проводити за допомогою власної автоматизованої системи ділінгових операцій, у яку можна переслати інформаційну сторінку REUTERS.

Сумарні щомісячні затрати на інформаційне забезпечення ділінгового центру з 2—3 робочих місць становлять від $1—2 тис. до $15—20 тис.

Крім інформаційної системи REUTERS, для автоматизації ділінгових операцій можуть використовуватись також системи Dow Jones Тelerate, Tenfore та графічне прикладення REUTERS Graphics Professional.

У секторі систем для ділінгових операцій системи Dow Jones та інші в Україні поки що не поширені, на сьогодні в переважній більшості використовується система Reuters.

На ринку відкритих інформаційних платформ Dow Jones пред­ставлений системою DJP, що випускається Reuters і є гідним конкурентом Triarch-2000. Вона масштабується, має можливість роботи практично з усіма відомими в світі інформаційними потоками і має засоби інтеграції з мережевими бізнес-додатками, що особливо актуально при її установці в банках і великих ділінгових залах.

                Контрольні питання

1. Схарактеризуйте призначення електронної пошти НБУ.

2. Схарактеризуйте структуру електронної пошти НБУ.

3. Яка система адресації використовується в електронній пошті НБУ?

4. Схарактеризуйте структуру та призначення системи «Клієнт-банк».

5. Схарактеризуйте технологію функціонування системи «Клієнт-банк».

6. Які основні файли використовуються в системі «Клієнт-банк»? Корот­ко схарактеризуйте їх призначення в системі.

7. Як гарантується безпека передачі повідомлень в системі «Клієнт-банк»?

8. Схарактеризуйте призначення та організаційну структуру системи SWIFT.

9. Схарактеризуйте архітектуру SWIFT.

10. Яка структура інформаційних повідомлень SWIFT?

11. Перелічіть та коротко схарактеризуйте міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації.

12. Схарактеризуйте ділінгові операції банків та використання для їх проведення міжнародних служб фінансової інформації.