Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

3.3. база даних одб

Усі файли, що використовуються в ОДБ, умовно можна розпо­ділити на такі групи: основні файли, оперативні файли, файли СЕП, нормативно-довідкові файли НБУ.

До основних файлів належать: файл залишків коштів на ба­лансових рахунках в національній валюті (SALDO); файл за­лишків коштів на балансових рахунках в іноземній валюті (SALDOV); файл залишків коштів на позабалансових рахунках (SALDONB); файл гривневих рахунків оновлених, відкритих чи закритих протягом банківського дня (SCHETAS); файл валютних рахунків оновлених, відкритих чи закритих протягом бан­ківського дня (SCHETAV); файл позабалансових рахунків онов­лених, відкритих чи закритих протягом банківського дня (SCHE­TANB); довідник клієнтів (KLIENT); список клієнтів, які були оновлені (відкриті чи закриті протягом банківського дня) (KLI­TAS); накопичувальний файл оборотів по рахунках в розрізі всіх місяців (BALANS); накопичувальний файл касових оборотів за поточний і попередній місяць (VKAS); довідник валют і курсів (TABVAL).

До оперативних файлів належать: файл документів дня по балансових рахунках в національній валюті (OPER); файл до­кументів дня по балансових рахунках в іноземній валюті (OPERV); файл документів дня на позабалансових рахунках (OPERNB).

Файли СЕП: файл «Картотека початкових платежів» (vA); файл «Картотека зворотних платежів» (vB); файл «Картотека стану кореспондентського рахунку» (vК).

Нормативно-довідкові файли СЕП: довідник банків-учасників СЕП (S_UCH); довідник призначень платежу (S_NR); довідник кодів помилок (S_ER); довідник субкореспондентів шлюзових банків (S_SNG).

Розглянемо структури основних файлів ОДБ.

ФАЙЛ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ НА БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (SALDO)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Номер виконавця

N

2

2

Ознака (активний/пасивний)

L

1

3

Номер рахунку

C

14

4

Залишок на рахунку

N

16

5

Ліміт по рахунку

N

16

6

Сума дебетових оборотів за день

N

16

7

Сума кредитових оборотів за день

N

16

8

Дата попереднього руху по рахунку

D

8

9

Час попереднього руху по рахунку

N

6

10

Тип рахунку

N

3

11

Символ звітності

N

3

12

Відсоткова ставка

С

7

13

Ознака терміну списання

N

2

14

Ознака заключних оборотів

L

1

15

Реєстраційний номер клієнта

N

6

16

Дата відкриття рахунку

D

8

17

Номер шкали (параметр) при нарахуванні відсотків

С

3

18

Вид оплати рахунку (0 — з поточного залишку, 1 — з залишку попереднього дня)

N

2

19

Коефіцієнт ризику при кредитуванні

N

6

20

Дата списання відсотків

D

8

21

Назва рахунку

С

38

ФАЙЛ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ НА БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (SALDOV)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Номер виконавця

N

2

2

Ознака (активний/пасивний)

L

1

3

Код валюти

N

3

4

Номер рахунку

C

14

5

Залишок на рахунку в іноземній валюті

N

16

6

Сума дебетових оборотів в іноземній валюті за день

N

16

7

Сума кредитових оборотів в іноземній валюті за день

N

16

8

Відсоткова ставка

N

6,2

9

Дата попереднього руху по рахунку

D

8

10

Час попереднього руху по рахунку

N

6

11

Залишок на рахунку в національній валюті

N

16

12

Обороти по рахунку в національній валюті дебетові

N

16

13

Обороти по рахунку в національній валюті кредитові

N

16

14

Реєстраційний номер клієнта

N

6

15

Ознака типу відсоткової ставки

L

1

16

Дата відкриття рахунку

D

8

17

Ознака списання відсотків

L

1

18

Ознака переоцінки

L

1

19

Дата останнього списання відсотків

D

8

20

Вид рахунку

N

2

21

Ліміт

 

 

22

Назва рахунку

С

38

ФАЙЛ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (SALDONB)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Реєстраційний номер клієнта

N

6

2

Дата відкриття рахунку

D

8

3

Номер виконавця

N

2

4

Код валюти

N

3

5

Номер позабалансового рахунку

C

14

6

Ознака (активний/пасивний)

L

1

Продовження табл.

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

7

Номер особового рахунку

C

14

8

Назва рахунку

С

38

9

Залишок на рахунку в іноземній валюті

N

16

10

Залишок на рахунку в національній валюті

N

16

11

Сума дебетових оборотів в іноземній валюті за день

N

16

12

Сума дебетових оборотів в національній валюті за день

N

16

13

Сума кредитових оборотів в іноземній валюті за день

N

16

14

Сума кредитових оборотів у національній валюті за день

N

16

15

Дата останнього руху по рахунку

D

8

 

Структури файлів SCHETAS, SCHETAV і SCHETANB аналогічні відповідно структурам файлів SALDO, SALDOV, SALDONB. Файли SCHETAS, SCHETAV і SCHETANB очищаються кожний день при відкритті банківського дня.

ФАЙЛ ДОВІДНИК КЛІЄНТІВ (KLIENT)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Реєстраційний номер клієнта

N

8

2

Назва клієнта

С

38

3

Характеристика контрагента

N

1

4

Код групи країн по ISO

С

3

5

Код платника податків

С

14

6

Ознака інсайдера

С

2

7

Інституційний сектор економіки

С

5

8

Форма власності

С

2

9

Галузь економіки

С

5

10

Вид економічної діяльності

С

5

11

Код клієнта

С

4

12

Поштова скринька

С

8

13

Код по ЕДРПОУ

С

10

Продовження табл.

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

14

Тип державної реєстрації (0 — юридична особа, 1 — фізична особа)

N

1

15

Дата реєстрації в держадміністрації

D

8

16

Номер реєстрації в держадміністрації

N

9

17

Дата реєстрації в податковій інспекції

D

8

18

Юридична адреса

С

50

19

Прізвище, ім’я та по-батькові директора

С

30

20

Телефон директора

С

15

21

Головний бухгалтер

С

30

22

Телефон головного бухгалтера

С

15

23

Назва клієнта на англійській мові

С

38

24

Формат виписки для клієнта

С

1

25

Назва за статутом

С

50

26

Назва виконкому

С

13

27

Код обласної податкової інспекції

N

2

28

Код районної податкової інспекції

N

2

29

Ознака для системи «Клієнт-банк»

L

1

30

Дата закриття клієнта

D

8

31

Ознака закриття клієнта

L

1

Файл KLITAS використовується для зберігання даних по клієнтах, які були добавлені, змінені чи закриті протягом дня. Файл KLITAS оновлюється щодня перед початком нового банків­ського дня. За своєю структурою він аналогічний файлу KLIENT.

Файл BALANS – використовується для нагромадження даних щодо оборотів на рахунках в розрізі усіх місяців під час закриття банківського дня . Він включає такі атрибути: особовий рахунок; код валюти; реєстраційний номер клієнта; тип валюти (0 — гривня, 1 — іноземна грошова одиниця); дебетові обороти за 1-й місяць; кредитові обороти за 1-й місяць; дебетові обороти за 2-й місяць; кредитові обороти за 2-й місяць; … дебетові обороти за 12-й місяць; кредитові обороти за 12-й місяць.

ФАЙЛ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ДАНИХ ПО КАСОВИХ ОБОРОТАХ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ І ПОТОЧНИЙ МІСЯЦІ (VKAS)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Дата

D

8

2

Номер особового рахунку

С

14

3

МФО «чужого» банку (0 — для свого)

N

9

4

Номер особового рахунку клієнта

С

14

5

Касовий символ

N

2

6

Сума

N

15

Довідник валют і курсів (TABVAL) використовується під час роботи з іноземною валютою. Його структуру наведено нижче.

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

 Код валюти по ISO

С

2

2

Код валюти

N

3

3

Міжнародна абревіатура

С

3

4

Назва країни

С

15

5

Еталонна сума

N

5

6

Дата встановлення поточного курсу

D

8

7

Дата встановлення офіційного курсу

D

8

8

Поточний офіційний курс

N

12

9

Попередній офіційний курс

N

12

10

Рахунок технічної переоцінки

С

14

11

Рахунок валютної позиції банку

С

14

12

Рахунок гривневого еквівалента валютної позиції

С

14

13

Рахунок переоцінки валютної позиції банку

С

14

14

Рахунок доходів по операціях з валютою

С

14

15

Рахунок витрат по операціях з валютою

С

14

16

Поточний курс купівлі

N

12

17

Попередній курс купівлі

N

12

Продовження табл.

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

18

Поточний курс продажу

N

12

19

Попередній курс продажу

N

12

20

Базова валюта

N

12

21

Назва «копійок»

С

3

22

Код валюти для СЕП

С

1

23

Транзитний рахунок для міждержавних розрахунків

С

14

24

Країна-емітент

С

3

Оперативні файли

ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ ДНЯ ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (OPER)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Номер макета

N

1

2

Номер пачки

N

3

3

Ознака документа (0-дебетовий, 1-кредитовий)

L

1

4

Номер робочого місця операціоніста

N

2

5

МФО банка кореспондента

N

9

6

Номер документа

С

10

7

Вид документа

N

2

8

Номер особового рахунку по дебету

С

14

9

Номер особового рахунку по кредиту

С

14

10

Сума документа

N

16

11

Касовий символ

N

2

12

Дата валютування

D

8

13

Час документа

N

8

12

Дата надходження в банк

D

8

13

Ознака електронного надходження в банк

N

1

14

Номер сеансу відбору в файл типу А

С

5

15

Ознака стадії обробки документа

N

2

Продовження табл.

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

16

Ознака для нез’ясованих сум

N

5

17

Ознака заключних оборотів

N

1

18

Ознака дебетового запиту / документа

N

1

19

Ознака блокований / неблокований документ

N

1

20

Ідентифікатор виконавця, що ставить електронний цифровий підпис

С

6

21

Електронний цифровий підпис

С

64

22

Ознака для «Клієнт-банк»

L

1

23

Порядковий номер документа, що прийшов із системи «Клієнт-банк»

С

3

24

Код ЕДРПОУ відправника

С

14

25

Дата документа

D

8

26

Назва відправника

С

38

27

Назва отримувача

С

38

28

Призначення платежу

С

160

29

Рахунки для нарахування плати за розрахунково-касове обслуговування

С

14

ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ ДНЯ ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (OPERV)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Номер особового рахунку по дебету

С

14

2

Код валюти по дебету

N

3

3

Номер особового рахунку по кредиту

С

14

4

Код валюти по кредиту

N

3

5

Код валюти, у якій визначена сума

N

3

6

Сума по документу в валюті

N

16

7

Сума по документу в гривнях

N

16

8

Номер пачки

N

3

9

Номер документа

N

3

Продовження табл.

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

10

Ознака курсу (1 — курс купівлі, 2 — курс продажу, 3 — офіційний, 4 — інший)

N

1

11

Ознака стадії обробки документа

N

2

12

Номер робочого місця, що сформувало проведення

N

2

13

Номер макета

N

1

14

Дата проведення

D

8

15

Призначення платежу

С

220

16

Код країни

N

3

17

Код призначення платежу

С

4

18

Номер сеансу відбору в файл типу А

С

3

19

Ознака блокований / неблокований документ

N

1

20

Рахунок для гривневого проведення по обмінних операціях

С

14

21

Касовий символ для гривневої каси

N

2

22

Рахунок для валютного проведення по обмінних операціях

С

14

23

Касовий символ для валютної каси

N

2

ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ БАНКІВСЬКОГО ДНЯ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ (OPERNB)

№ п/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

Ознака проведення документа

N

1

2

Номер паки

N

3

3

Вид документа

N

4

4

Код валюти

N

3

5

Номер документа

С

10

6

Дата проведення

D

8

7

Позабалансовий рахунок по дебету

С

14

8

Особовий рахунок по дебету

С

14

9

Позабалансовий рахунок по кредиту

С

14

10

Особовий рахунок по кредиту

С

14

11

Сума по документу

N

16

12

Номер робочого місця

С

2

13

Призначення платежу

С

100

?

 
               

                Контрольні питання

1. Схарактеризуйте основні види документів підсистеми ОДБ.

2. Які документи вважаються оплаченими?

3. Перелічіть й схарактеризуйте основні види робіт, що виконуються на АРМ технолога.

4. Перелічіть й схарактеризуйте основні види робіт, що виконуються на АРМ операціоніста.

5. У яких випадках до складу ОДБ входить АРМ контролера?

6. Схарактеризуйте операції, що виконуються під час відкриття банків­ського дня в ОДБ.

7. Схарактеризуйте операції, що виконуються під час закриття банків­ського дня в ОДБ.

8. Схарактеризуйте основні файли ОДБ.

9. Схарактеризуйте оперативні файли ОДБ.