Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

9.1. файли інтерфейсу між одб та арм-3

Всі файли, якими обмінюється комерційний банк з СЕП, умов­но можна поділити на такі групи:

· пакети платіжних документів:

vA — файл початкових платежів від банку в РРП;

vB — файл зворотних платежів на банк від банку-отри­мувача;

· повідомлення між АРМ про завершення етапів обробки:

vK — кінець сеансу АРМ-2, звіт для АРМ-3 про зміну його коррахунку;

vZ — звіт про кінець дня АРМ-3;

vV — кінець дня АРМ-2, зведений документ для АРМ-3 про змінення його коррахунку;

· файли-квитанції на пакети платіжних документів та інші файли:

vT — квитанція на vA;

vS — квитанція на vB. Всі перераховані квитанції видаються системою, тобто відповідним АРМ-ом;

· технологічні файли:

vU — завдання на коректуру списку учасників;

M — файл бізнес -правил.

· Файли нормативно-довідкової інформації:

· S_VAL — довідник валют;

· S_ER — довідник кодів помилок;

· S_UCH — довідник банків учасників СЕП;

· S_NR — довідник призначень платежу;

· M.UCH — файл інвалютних коррахунків;

· U_SNG — довідник субкорреспондентів шлюзових банків.

Схему обміну даними між банком та СЕП наведено на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Схема обміну інформацією між ОДБ банку та СЕП

Умовні позначення: 0 — місце породження файла;

x — місце обробки файла;

* — місце перевірки і передачі файла.

Для роботи з бізнес-правилами ОДБ банку повинно мати допоміжний блок, який називається АРМ-М. Він виконує ряд функцій:

для головного банку:

· ведення бази даних бізнес-правил для філій;

· зміна бізнес-правил для філій, формування і відправка в СЕП файлів M.A ;

· формування завдань філіям на коригування їх бізнес-правил;

· отримання технологічної інформації з СЕП (файлів M.T) про проходження пакетів бізнес-правил до філії-адресата;

для філії:

· ведення бази даних бізнес-правил, що встановлюються для філії;

· прийом з СЕП файлів M.B — завдань на коректування бізнес-правил, виконання відповідної модифікації бази даних, відправка в СЕП технологічної інформації (файлів M.S) про обробку пакета бізнес-правил;

· перевірка початкових платежів філії на відповідність бізнес-правилам і заборону виконання платежів, не відповідних встанов­леним бізнес-правилам.

Можлива реалізація АРМ-М як однієї з підзадач АРМ-бух­галтера СЕП. Схему інформаційного обміну файлами під час роботи з бізнес-правилами подано на рис. 9.2.

Рис. 9.2 Схема інформаційного обміну під час роботи з бізнес-правилами

Під час роботи за сьомою моделлю управління роботою філій за допомогою бізнес-правил формуються такі файли:

М.А — файл бізнес-правил, що формується та відправляється головним банком на АРМ-2;

М.Т — файл-квитанція на відправлений файл бізнес-правил головному банку від АРМ-2;

М.В — файл бізнес-правил, які отримує філія від АРМ-2;

М.S — файл-квитанція на файл бізнес-правил , що відправляється з філії на АРМ-2.

Файли бізнес-правил та квитанції на них мають структуру, аналогічну відповідним файлам СЕП.