Банківські інформаційні системи - Навчальний посібник (Єрьоміна Н. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. основні напрями автоматизації банківської діяльності
Читать: 1.2. автоматизація банківської діяльності в україні
Читать: 1.3. покоління автоматизованих банківських систем
Читать: 1.4. вимоги до автоматизованих банківських систем
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. структура автоматизованої банківської системи
Читать: 2.2. функціональна структура абс
Читать: 2.3. модульний підхід до структуризації абс
Читать: РоздІл3
Читать: 3.1. характеристика документів
Читать: 3.2. функції одб
Читать: 3.3. база даних одб
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. характеристика та класифікація кредитів
Читать: 4.2. характеристика підсистеми «управління кредитними ресурсами банку»
Читать: 4.3. автоматизація визначення оцінки кредитоспроможності позичальника і визначення ступеня ризику його кредитування
Читать: 4.4. автоматизація визначення параметрів кредиту та формування кредитного договору
Читать: 4.5. автоматизація обліку та контролю погашення кредитної заборгованості
Читать: 4.6. автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню
Читать: 4.7. база даних підсистеми «кредити»
Читать: РоздІл5
Читать: 5.1. види цінних паперів
Читать: 5.2. фондовий ринок та його характеристика
Читать: 5.3.  банківські операції з цінними паперами
Читать: 5.4. автоматизація операцій з овдп
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. загальна характеристика розрахунків
Читать: 6.2. види послуг, які можна отримати за допомогою пластикових карток
Читать: 6.3. основні типи пластикових карток
Читать: 6.4. учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія
Читать: 6.5. смарт-картки та їх характеристика
Читать: 6.6. стан впровадження платіжних карткових систем в україні
Читать: РоздІл 7
Читать: 7.1. загальна характеристика звітності
Читать: 7.2. структура плану рахунків комерційного банку
Читать: 7.3. особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку
Читать: 7.4. порядок формування економічних показників звітності
Читать: 7.5. структура файлів звітності
Читать: 7.6. Інформаційна модель формування файлів звітності 01 та 02
Читать: РоздІл 9
Читать: 9.1. файли інтерфейсу між одб та арм-3
Читать: 9.2. технологія міжбанківських платежів у комерційному банку
Читать: 9.3. Інформаційне забезпечення сеп
Читать: РоздІл 10
Читать: 10.1. електронна пошта нбу — основа взаємодії
Читать: 10.2. система «клієнт-банк»
Читать: 10.3. міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (swift)
Читать: 10.4. міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації
Читать: РоздІл 11
Читать: 11.1. загрози безпеки абс
Читать: 11.2. основні засоби захисту
Читать: 11.3. основні задачі та вимоги до захисту банківської інформації в сеп
Читать: Література