Інвестування: міжнародний аспект - Навчальний посібник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Основи ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: 1.1. розвиток інвестиційних теорій
Читать: 1.2. створення організаційно-правових засад інвестування в україні
Читать: 1.3. регулювання інвестиційної діяльності
Читать: ІнституцІйнІ Інвестори та Їх вплив на ІнвестицІйнІ процеси
Читать: 2.1. економічна сутність діяльності інституційних інвесторів
Читать: 2.2. механізм діяльності інститутів спільного інвестування
Читать: 2.3. страхові компанії та банки як інституційні інвестори
Читать: 2.4. пенсійні та донорські фонди як інституційні інвестори
Читать: ОбҐрунтування доцІльностІ ІнвестицІй
Читать: 3.1. обґрунтування інвестиційних програм та проектів
Читать: 3.2. розробка бізнес-планів інвестиційних проектів
Читать: 3.3. оцінка інвестиційної привабливості корпорацій
Читать: ІнвестицІйна дІяльнІсть мІжнародних корпорацІй
Читать: 4.3. умови та засади здійснення інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій
Читать: 4.4. вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток держав
Читать: 4.5. Інвестиційні аспекти корпоративної діяльності 4.5.1. доцільність процедури злиття
Читать: Україна на мІжнародному ІнвестицІйному ринку
Читать: 5.1. Іноземні інвестиції у реформуванні економіки україни
Читать: 5.3. Іноземні інвестиції в україні
Читать: 5.4. спеціальні економічні зони й іноземні інвестиції
Читать: 5.5. місце україни у світовій інвестиційній системі
Читать: 5.6. Інвестиційний рейтинг україни і залучення іноземних інвестицій
Читать: 5.7. регіональні аспекти залучення інвестицій
Читать: 6.1. Історичні передумови розвитку інфраструктури світу
Читать: 6.2. розвиток світових мегапроектів
Читать: 6.3. найбільші світові мегапроекти минулого і сучасності
Читать: 6.4. транзит і його теоретична основа
Читать: 6.5. напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування
Читать: 6.6. підвищення конкурентоспроможності підприємства транспортного машинобудування за рахунок залучення інвестицій
Читать: КонтрольнІ питання
Читать: Тести
Читать: Теми рефератІв
Читать: ЛІтература