Інвестування: міжнародний аспект - Навчальний посібник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

КонтрольнІ питання

Розвиток транспортної інфраструктури світу в історичній ретроспективі.

Умови розвитку транспортної інфраструктури світу.

Світові інвестиційні мегапроекти.

Історія становлення світових мегапроектів минулого і сучасності.

Сутність та значення транзиту для України.

Умови надання транзитних послуг.

Завдання Міністерства транспорту України для координації діяльності учасників транзиту.

Міжнародні транспортні шляхи.

Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств вітчизняного транспортного машинобудування.

Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності підприємств вітчизняного транспортного машинобудування.