Інвестування: міжнародний аспект - Навчальний посібник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

5.6. Інвестиційний рейтинг україни і залучення іноземних інвестицій

Криза на фондовому ринку в жовтні 1997 р. в Азії і Латинській Америці та світова фінансова криза 1998 р. негативно вплинули на фінансову систему і економіку України, а також показали, що Україна інтегрована в макроекономічні процеси. У зв'язку з цим найважливішим завданням у залученні іноземних інвестицій є оцінка інвестиційної привабливості України на міжнародному рівні. Такою оцінкою займаються спеціалізовані рейтингові агенції.

Рейтингові агенції вперше виникли на фондовому ринку США. Тому часто при аналізі організації їхньої діяльності звертаються до досвіду двох найбільших американських рейтингових агенцій, що працюють на світовому інвестиційному ринку — Moody's Investors Servise (1900), Standard & Poor's Corporation (1941). Серед інших авторитетних організацій такого типу слід визначити: Duff & Pils, Fitch Investors Servise, McCarty, Crisanti & Maffei (США), Internationale Bank Crédit Analisis (Великобританія), Agense d'Evalution Financière (Франція), Japan Bond Research Institute, Nippon Investors Servise (Японія), Canadian Bond Rating Servise (CBRS), Dominion Bond Rating Servise (DBRS) (Канада), Australian Ratings (Австралія).

Багато з критеріїв, що використовуються ними для оцінки емі-тента-держави, — здебільшого макроекономічних — є об'єктивними (наприклад, рівень інфляції, відношення боргу до ВВП, резерви іноземної валюти до імпорту і т. ін.), тому що їх можливо порівняти з критеріями інших країн. Динаміку цих факторів з часом можна легко виміряти.

Однак агенції враховують і ряд факторів, які важко піддаються кількісній оцінці, наприклад, політична стабільність, правова система, рівень міжнародних відносин тощо.

Особливе місце в аналізі фінансових і виробничих структур в Україні рейтингові агенції приділяють двом факторам — політичному ризику і якості кредитного портфеля.

Відповідно до рейтингу інвестиційних агенцій цінні папери залежно від ризику невиплати поділяються на класи. При цьому враховуються: платоспроможність емітента цінних паперів, обсяг і структура боргу, стабільність грошових потоків. Виділяються такі класи:

Цінні папери найвищої якості.

Цінні папери дуже хорошої якості.

Цінні папери хорошої якості.

Цінні папери середнього класу.

Цінні папери, нижчі середнього класу.

Цінні папери низької якості.

Спекулятивні цінні папери.

Цінні папери найнижчого класу (неоплачувані).

Кожний з цих класів має свій символ за класифікацією інвестиційних агенцій (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Перший кредитний рейтинг Україні-емітенту був присвоєний японським рейтинговим агентством Nippon Investors Servise в листопаді 1997 р. під випуск цінних паперів, що дістали назву «самурай-бондів». Опублікований рейтинг був достатньо високий ВВ+, проте фінансова криза в Азії стала основним фактором, який не дозволив здійснити заплановану угоду.

У січні 2005 р. міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України з рівня B+ до BB-(стабільний). Це свідчило про позитивну динаміку розвитку української економіки і появу у вітчизняного бізнесу імунітету від політичних потрясінь.

Стимулами до зростання інтересу інвесторів до України мають стати вступ України до Світової Організації Торгівлі у та створення зони вільної торгівлі з ЄС до 2007 р., а також отримання країною інвестиційного кредитного рейтингу BBB-. У 2003 р. Російська Федерація мала інвестиційний рейтинг BB-(як Україна зараз), а 31 січня 2005 р. вона отримала рейтинг BBB- (рейтинг інвестиційного рівня о агентства Standart & Poor). За деякими експертними оцінками Україна планує отримати такий рейтинг за два роки.

Огляд ринку ПФТС у січні 2006 р. показав зниження індексу ПФТС на 2,39 \% — до 344,54 пунктів. Разом з тим в останній тиждень 2005 р. відбулося його зростання на 4,46 \%. Зниження індексу ПФТС в січні 2006 р. було визвано падінням цін на акції «Стірола» (-20 \%), «Запоріжсталі» (-1,6 \%), Нижньодніпровського трубопрокатного заводу (-1,5 \%) і п'яти електрогенеруючих компаній (в середньому -3,9 \% кожна). Разом з тим стримке зростання котировок «Укрнафти» (+7,3 \%) та «Укртелекому» (+2,2 \%) стримало корекцію індексу ПФТС. Загальний обсяг торгів на ринку ПФТС за другий тиждень січня 2006 р. зменшився на 74,5 \% — до 287 млн грн. При цьому обсяг торгів акціями впав більше ніж у 34 рази — до 17,6 млн грн. Тому рейтингове агентство Fitch Ratings, аналізуючи стан регіональних фінансових ринків, зробило висновок про погіршення прогнозів українських суверенних рейтингів з позитивних до стабільних, що сигналізує про підвищення політичних і економічних ризиків [130].

Рейтинги, які надає Moody's, є визначниками, перш за все, державного ризику. Крім вказаних рейтингів існує ще цілий ряд додаткових рейтингів, які відображають можливість короткострокових інвестицій. Рейтинги в категоріях AAA, АА, А і ВВВ вважаються рейтингами інвестиційної якості. Рейтинги в категоріях ВВ, В, ССС, СС і С мають значні спекулятивні характеристики. Рейтинги, які нижчі від категорій ВВВ-, ВВ-, такі як ВВ+, ВВ, ВВ- і В+ свідчать про збільшення в геометричній прогресії імовірності невиконання обов'язків.