Інвестування: міжнародний аспект - Навчальний посібник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

6.6. підвищення конкурентоспроможності підприємства транспортного машинобудування за рахунок залучення інвестицій

Одним з прикладів використання інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства є підготовка та реалізація інвестиційного проекту транспортного машинобудування.

Таблиця 6.1

Державне підприємство Дніпропетровський науково-виробничий комплекс електровозобудування (ДП «НВК «Електровозобудування») — підприємство машинобудівної галузі, що випускає вироби електротехнічного машинобудування.

У 1958 р. виробництво підприємства було перепрофільовано на випуск промислових електровозів. У 1993 р. була проведена структурна реортанізація «Девіза» — до складу підприємства ввійшов науково-дослідний інститут електровозобудування (УЕ-НДІ), і з 1993 р. підприємство працювало як Дніпропетровське науково-виробниче об'єднання електровозобудування (НВО «ДЕВЗ»).

Нині ДП «НВК « Електровозобудування» випускає магістральні електровози, промислові електровози, автомотриси, рудникові електровози, статичні джерела живлення й інші складні електротехнічні вироби. Промислові електровози витотовляються для всієї гірничодобувної і вугільної промисловості СНД.

ДП «НВК «Електровозобудування» уклало дотовір з фірмою «Сіменс» (яка витрала тендер, проведений «Укрзалізницею») на створення новото універсальното електровоза змінното струму з асинхронним приводом типу ДСЗ. За період роботи з березня 2000 р. і до наступното часу колективом підприємства, при активному співробітництві з 16 інститутами і більш ніж з 20 підприємствами України, ближньото і далекото зарубіжжя була розроблена технічна документація і витотовлений дослідний зразок матістральното електровоза типу ДСЗ, що станом на 01.03.2003 р. проходить приймальні заводські іспити.

З метою підтотовки кваліфікованих інженерних кадрів для електровозобудування та зближення науки і виробництва на підприємстві створена філія кафедри Дніпропетровського університету залізничного транспорту.

ДП «НВК «Електровозобудування» володіє широкими технологічними можливостями і містить металургійне виробництво (ковальський і ливарний цех), затотівельне виробництво, складально-зварювальне виробництво, металообробне виробництво, електротехнічне виробництво, інструментальне виробництво, допоміжне виробництво.

Короткий опис інвестиційното проекту. Вантажно-пасажирські електровози створюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.1993 р. № 480 «Про розробку і виробництво в 1993—2000 роках матістральних вантажних і пасажирських електровозів», а також «Розвиток рейковото рухомото складу соціальното призначення для залізничното транспорту і міськото тосподарства» (введений у дію Постановою Кабінету Міністрів України 02.06.1998 р. № 769).

Створення електровозів здійснюється ДП «НВК «Електровозобудування» разом з УЕНДІ.

Електровози призначені для роботи з вантажними і пасажирськими потягами на електрифікованих залізницях колії 1520 рр.

Області застосування інвестиційного продукту. Магістральні електровози розроблюються для умов експлуатації на залізницях України і країн СНД із їхніми специфічними параметрами контактної мережі і колією 1520 р. Створення конкурентоспроможних електровозів дозволить збільшити продуктивність локомотивного парку, скоротити витрати на їхнє утримання і ремонт. Електровози призначені для роботи з вантажними і пасажирськими потягами на електрифікованих залізницях колії 1520 р.

Термін виконання проекту: початок — II півріччя 2002 р., закінчення — 2010 р.

Строк окупності проекту — 4,7 роки.

Реалізація проекту для споживача дасть екологічний ефект: у побудові електровоза будуть використані матеріали, що не шкодять навколишньому середовищу. У результаті освоєння вітчизняних електровозів поширюється обсяг перевезень на електровозі, що є екологічно чистим.

Потенційним споживачам (залізницям) виробництво таких електровозів дозволить:

Більш повно реалізувати конкурентні переваги України як транзитної держави.

Знизити собівартість перевезень.

Зменшити витрати електроенергії на тягу потягів.

Збільшити міжремонтні пробіги.

Знизити вартість технічного обслуговування і ремонтів.

Підвищити обсяг перевезень вантажів і пасажирів.

7.         З погляду економіки держави у результаті реалізації проекту: скоротиться   залежність   від   імпорту   в   сфері вантажо-

пасажирського транспорту.

розширяться експортні можливості України, у тому числі в країни СНД.

Крім того, це буде сприяти впровадженню запланованої державної програми «Розвиток рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного транспорту і міського господарства».

Масштаб проекту: загальнодержавний. Про це свідчать:

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р. № 769 і від 23 квітня 1999 р. № 661 «Про заходи державної підтримки залізничного транспорту».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 379 «Про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування населення і виготовлення транспортних засобів для перевезення пасажирів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. № 115 «Про Державну програму електрифікації залізниць на 1994 — 2004 роки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р. № 480 «Про розробку і виробництво в 1993 — 2000 роках магістральних вантажних і пасажирських електровозів» та інші документи.

Спрямованість проекту: освоєння виробництва вітчизняних магістральних електровозів, заміщення імпортної продукції, створення нових робочих місць, поліпшення умов роботи, розширення експортних можливостей.

Ступінь новизни проекту відповідає світовому рівневі, не має аналогів в Україні, перевищує рівень аналогів у СНД.

У додатку А наведені технічні показники електровоза ДС-3 порівняно з кращим закордонним аналогом БЯ-145 (Швейцарія, «АБ тгапг»).

Опис продукції. Маркетинговий аналіз засвідчує, що потенційними споживачами продукції є залізниці країн СНД. Специфіка цього ринку складається в ширині колії, що дорівнює 1520 рр., параметрах контактної мережі й ін.

Продукція захищена патентами України і Російської Федерації.

Замовником дослідницької партії електровозів, що буде вироблятися протягом здійснення проекту, є «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Основні споживачі: Одеська, Львівська, Донецька, Південна і Південно-Західна залізниці. Вантажні перевезення будуть здійснюватися на Донецьких, Львівських і Одеській залізницях. На Південно-Західних, Одеських і Південній залізницях, на яких зосереджений основний пасажиропотік, будуть здійснюватися пасажирські перевезення.

Конкурентами на даному ринку (Україна і країни СНД) є Новочеркаський електровозобудівний завод (НЕВЗ), Росія. Відомими виробниками електровозів у Європі є «АБіхапг» (Швейцарія), «АЬБТОМ» (Франція) і «Шкода», Чеська республіка.

«АБіхапг» і «АЬБТОМ» не виробляють і не мають досвіду створення екіпажних частин електровозів для колії 1520 рр. і важких умов експлуатації на залізницях України і країн СНД, що у разом з високою вартістю електровозів робить їх неконкурентоспроможними.

В Україні й інших країнах СНД вантажо-пасажирські перевезення далекого сполучення здійснюються електровозами, що поставлялися Чеською республікою в період СРСР. Потяги міжобласного сполучення перевозяться вантажними електровозами виробництва НВО «НЕВЗ».

Фірми «Шкода» і ДП «НВК «Електровозобудування» мають досвід роботи в магістральному електровозобудуванні і вироблені ними електровози виконують 76 \% усіх перевезень по Україні.

Слабість основних конкурентів у втраті налагоджених відносин, високій ціні на продукцію і відносній віддаленості від ринків збуту.

їх планується перевершити за рахунок зниження витрат виробництва і кращих технічних характеристик.

У табл. 6.4 представлена інформація щодо ситуації на ринку електровозів змінного струму в Україні і запланований обсяг закупівлі їх на ДП «НВК « Електровозобудування».

Одержувачем продукції протягом здійснення проекту є «Укрзалізниця».

Реалізація електровозів буде здійснюватися за ціною собівартості з нарахуванням прибутку в 8—14 \%. З огляду на дешевизну робочої сили і географічне місцерозташування підприємства, що припускає невеликі транспортні витрати — ціна електровозів ДСЗ стосовно конкурентів буде конкурентоспроможною.

На перспективу розглядається можливість реалізації магістральних електровозів через посередників, а також надання продукції в лізинг.

Вихід з електровозом ДСЗ на світові ринки планується проводити при участі фірми «Сіменс», а також у результаті участі в тендерах на його постачання, що проводяться покупцями останнім часом (Казахстан та ін.).

Маркетинговий план.

Організація реклами. З огляду на, що одержувачі продукції відомі, передбачається використання інформативної і порівняльної реклами, у якій будуть представлені переваги придбання електровозів ДСЗ і їхніх конкурентів.

У таблиці 6.5 приведено план рекламних заходів для просування на ринок запропонованого продукту.

Таблиця 6.5

Магістральні електровози дозволять залізницям України забезпечити виконання зростаючих обсягів вантажних і пасажирських перевезень, провести заміну морально і фізично застарілого парку локомотивів і відмовитися від закупівлі електровозів за кордоном, що пов'язана з великими валютними витратами як на стадії придбання, так і на стадії експлуатації локомотивного парку.

Сервіс і гарантії.

Виробник гарантує 2 роки безвідмовної роботи електровоза з дня введення в експлуатацію, але не пізніше 6 місяців із дня прийняття електровоза замовником.

Надалі передбачається створення сервісних центрів з обслуговування продукції, що знаходиться в експлуатації, це дозволить знизити експлуатаційні і ремонтні витрати.

Організація виробництва і перспективний план капітальних вкладень.

Метою проекту є запуск виробничого комплексу потужностей для випуску магістрального оснащення, яке буде виготовлено і придбано для виконання робіт, що зазначені вище, дозволить зменшити металоємність, енергоємність при виготовленні деталей і підвищити якість при проведенні електровозів змінного струму типу ДСЗ у кількості 20 одиниць на рік.

Устаткування і технології складально-зварювальних робіт ме-талоконструкцій.

При виготовленні металоконструкцій візків, кузова планується застосування автоматизованих і механізованих систем зварювання на спеціальних технологічних стендах, оснащених спеціальними опорними елементами, швидкодіючими пневмопритиска-чами. Зварювання металоконструкцій робиться в кантователях, тому майже 100 \% зварених швів виконуються в горизонтальному положенні. Якість зварених швів перевіряється за допомогою ультразвуку, рентгенівської гамма-дефектоскопії, гідро- і пнев-мовипробувань на міцність і щільність.

Виготовлення допоміжних електромашин постійного струму, електричних апаратів, напівпровідникових перетворювачів, електронних систем і блоків передбачається ввести по замкнутому технологічному циклу, що містить виготовлення литих і зварених металоконструкцій, моткових виробів, збирання вузлів, фарбування й випробування готових вузлів і виробів.

Виготовлення і придбання технологічного й випробуваного оснащення й устаткування, створення випробувального полігона дозволить забезпечити експлуатаційну надійність магістральних електровозів, підвищити їхню якість і естетичний вид.

Для забезпечення технологічних процесів виготовлення магістральних електровозів енергоносіями буде проведена модернізація енергетичного господарства заводу.

Опис наявних і необхідних для виробництва продукції устаткування і приміщень.

Створення сучасного технологічного комплексу підготовки металопрокату до зварювальних робіт.

Створення сучасного технологічного комплексу виготовлення зварних металоконструкцій електровоза.

Створення сучасного технологічного комплексу по зборці електровозів.

Організація сучасного технологічного комплексу по виготовленню візків електровозів.

Організація сучасного технологічного комплексу по виготовленню буксових вузлів електровозів.

Організація сучасного технологічного комплексу ливарного і ковальського виробництва.

Модернізація енергетичного господарства.

Створення автоматизованих систем проектування і керування виробництвом.

У процесі виконання інноваційного проекту номенклатура устаткування і спеціального технологічного оснащення може змінюватися в зв'язку з розвитком галузі по виробництву устаткування.

Для проведення вищезгаданих робіт необхідно здійснити проектні роботи, будівельно-монтажні роботи, розробку технологій, придбання устаткування, модернізацію існуючих технологічних процесів, інше.

Подпись: