Економіка та організація інформаційного бізнесу - Навчальний посібник (Лазарєва С. Ф.)

5.4. середовище підприємництва

Будь-який вид підприємницької діяльності (у тому числі й інформаційний бізнес) не може здійснюватися в умовах ізоляції. Його учасники (контрагенти), тобто продавець чи покупець, роботодавець чи найманий працівник, функціонують у певному середовищі, яке визначає їх позиції і називається середовищем підприємницької діяльності (підприємництва), або господарським середовищем.

Середовище підприємницької діяльності може бути досить складним і мінливим. Поділ його на складові може бути різноманітним, залежно від мети такої класифікації. Зазвичай виділяють економічне, політичне, правове, соціально-культурне, технологічне, географічне або фізичне, організаційно-технічне (інституціональне) середовище підприємництва. Вплив кожної з цих складових на сам процес підприємництва різний. Розглянемо його.

Економічні обставини:

обумовлюють обсяги грошових коштів, що можуть витратити споживачі, визначають види товарів, які споживачі бажають купити, і суму, яку вони згодні заплатити за них;

визначають наявність вільних робочих місць, а отже, надлишок чи нестачу робочої сили, що у свою чергу впливає на рівень заробітної плати;

визначають наявність або доступність грошових ресурсів і, звідси, доходи на інвестований капітал або позики. Величина доходів впливає на величину коштів для позик, до яких може звернутися бізнес для фінансування своїх ділових операцій.

На економічні обставини впливає політична ситуація. Її можна розглядати як наступний елемент (фактор), оскільки способи управління економікою певною мірою є результатом політичних цілей і завдань уряду, що знаходиться при владі.

Правове середовище — ще один елемент середовища підприємницької діяльності. Воно охоплює закони і нормативні акти, що регулюють господарські відносини. Зокрема, Закони України: «Про підприємництво»; «Про підприємства в України»; «Про господарські товариства»; «Про охорону праці»; «Про авторські та суміжні права»; «Про інформацію»; «Про науково-технічну інформацію»; «Про захист інформації в автоматизованих системах» та ін.

У свою чергу, закони, які приймає парламент, можуть бути наслідком політичних обставин і тиску лоббістів або інших груп, які відображають відповідні течії в соціально-культурному середовищі.

Соціально-культурне середовище визначає товари, що користуються попитом. Воно може впливати на ставлення людини до роботи, що в свою чергу впливає на його ставлення до розміру заробітної плати та умов праці.

Технологічне середовище відбиває рівень науково-технічного розвитку (наприклад, у царині інформаційних технологій, автоматизованої обробки інформації), який впливає на підприємництво. Наприклад, чим більше автоматизовані технологічні процеси, тим менший попит на робочу силу, що безпосередньо впливає на рівень зайнятості та заробітної плати.

Географічне або фізичне середовище характеризує природні умови, в яких здійснюється підприємницька діяльність, тобто доставка сировини, енергоресурсів, кліматичні, сезонні умови, а також наявність комунікацій (автомобільних доріг, залізниць, морських і повітряних шляхів). Ці фактори суттєво впливають на розміщення компаній та фірм, а отже, на витрати з доставки сировини, розподілу продукції і використання робочої сили.

Для інформаційного бізнесу більшість з цих факторів не є надто суттєвими, оскільки інформаційне виробництво використовує дуже мало матеріальних ресурсів (тільки ремонтно-експлуатаційні матеріали). Найважливішим для ІБ є наявність інтелектуальних трудових ресурсів, потенційних споживачів, каналів зв’язку.

Організаційно-технічне (інституціональне) середовище характеризується наявністю і різноманітністю інститутів, з допомогою яких можна встановлювати ділові взаємозв’язки або вести комерційні операції. До таких інститутів належать: банки (надання фінансових послуг); оптові та роздрібні продавці (надання послуг з розподілу товарів); спеціальні фірми та установи (надання професійних послуг — юридичних, бухгалтерських, аудиторських тощо); навчальні установи (навчання персоналу); агентства з вивчення ринку (надання інформації про ринок); рекламні агентства (рекламна діяльність); контори з працевлаштування/служби зайнятості (надання допомоги у пошуку робочої сили); транспортні агенства/товариства (доставка товару); страхові компанії (майнове страхування, страхування життя); комунальні послуги (тепло-, водо- та енергопостачання, вивезення сміття тощо); постачальники (забезпечування сировиною, запасними частинами, машинами та обладнанням, канцтоварами тощо); засоби зв’язку і передавання інформації (розміщення реклами та іншої інформації для широкого розповсюдження).

Усі складові середовища підприємницької діяльності взаємозалежні та взаємодіють між собою.