Економіка та організація інформаційного бізнесу - Навчальний посібник (Лазарєва С. Ф.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ПереднЄ слово
Читать: Вступ
Читать: Частина 1
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова
Читать: 1.2. Інформаційна сфера економіки та її структура
Читать: 1.3. класифікація видів інформаційної діяльності
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. концепція інформаційного суспільства
Читать: 2.2. роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства
Читать: 2.3. Інформаційна культура
Читать: 2.4. Інформаційні тенденції
Читать: 2.5. роль держави у формуванні інформаційного суспільства
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. особливості інформаційної політики японії
Читать: 3.2. особливості інформаційної політики сша
Читать: 3.3. особливості інчформаційної політики Європейського союзу*
Читать: 3.4. канадський досвід побудови інформаційної магістралі
Читать: 3.5. міжнародне співробітництво у сфері інформатизації
Читать: 3.6. форми державного регулювання процесів інформатизації у розвинених країнах
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. етапи розвитку інформаційної сфери економіки в україні та їх характеристика
Читать: 4.2. загальні положення та принципи державної політики інформатизації україни
Читать: 4.3. стан і розвиток інформатизації в україні
Читать: РоздІл 5
Читать: 5.1. сутність інформаційного бізнесу
Читать: 5.2. Інформаційні продукти і послуги
Читать: 5.3. функції інформаційного бізнесу
Читать: 5.4. середовище підприємництва
Читать: 5.5. модель інформаційного бізнесу
Читать: 5.6. особливості інформаційного бізнесу
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. поняття інформаційного виробництва
Читать: 6.2. особливості кінцевого продукту інформаційного виробництва
Читать: 6.3. особливості процесу праці в інформаційному виробництві
Читать: 6.4. закони функціонування суспільного інформаційного виробництва
Читать: 6.5. основні принципи управління інформаційним виробництвом
Читать: 6.6. технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві
Читать: РоздІл 7
Читать: РоздІл 8
Читать: Частина 2
Читать: РоздІл 9
Читать: РоздІл 10
Читать: РоздІл 11
Читать: РоздІл 12
Читать: РоздІл 13
Читать: РоздІл 14
Читать: Частина 3
Читать: РоздІл 15
Читать: РоздІл 16
Читать: РоздІл 17
Читать: РоздІл 18
Читать: РоздІл 19
Читать: 19.1. Інформаційний маркетинг: деякі визначення та особливості
Читать: 19.2. основні функції і стратегії маркетингу
Читать: 19.3. концептуальне моделювання процесу інформаційного маркетингу
Читать: 19.4. система маркетингової інформації
Читать: 19.5. процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері
Читать: 19.6. аналіз життєвого циклу Іпп
Читать: 19.7. органі заційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом
Читать: ЛІтература