Національні та міжнародні механізми захисту прав людини - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Пленарне засІдання
Читать: Г. о. пономаренко, канд. пед. наук, доцент, ректор харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: L. spolander, director of studiesdep. of teacher education umeå university umeå, sweden y. wiklund, health promotion officer research & development, education and health, county council of västerbotten umeå, sweden
Читать: Carol p. getty, phd associate professor of criminal justice, park university, parkville, missouri, usa fulbright scholar
Читать: М. а. баймуратов, д-р юрид. наук, проф., засл. деятель науки и техники украины, зав. каф. конституционного, административного и международного права мариупольского государственного гуманитарного университета
Читать: В. д. бринцев, канд. юрид. наук, проф., заст. голови конституційного суду україни
Читать: Л. м. лобойко, д-р юрид. наук, доц., дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Читать: О. а. мартиненко, д-р юрид. наук, доц., помічник міністра внутрішніх справ – начальник управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності овс
Читать: О. в. марцеляк, д-р юрид. наук, проф., нач. навчально-наукового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: С. в. болдирєв, канд. юрид. наук, асистент каф. державного будівництва та місцевого самоврядування національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: В. о. боняк, канд. юрид. наук, нач. каф. конституційного та міжнародного права дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Читать: Ф. в. веніславський, канд. юрид. наук, доц., доц. каф. конституційного права україни національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: О. в. гейда, канд. юрид. наук, доц. каф. конституційного та міжнародного права навчально-наукового інституту права, економіки та соціології харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: О. г. кушніренко, канд. юрид. наук, доц., доц. каф. конституційного права україни національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: Л. І. летнянчин, канд. юрид. наук, доц., доц. каф. конституційного права україни національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: О. І. радченко, канд. юрид. наук, заст. нач. відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю хнувс
Читать: В. о. серьогін, канд. юрид. наук, доц., нач. каф. конституційного та міжнародного права харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: С. г. серьогіна, канд. юрид. наук, доц., зав. каф. державного будівництва і місцевого самоврядування національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: Т. м. слинько, канд. юрид. наук, доц., доц. каф. конституційного права україни національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: Р. б. тополевський, канд. юрид. наук, доц. каф. теорії та історії держави і права львівського державного університету внутрішніх справ
Читать: С. в. шестаков, канд. юрид. наук., доц., зав. каф. конституційного і міжнародного права навчально-наукового інституту права, економіки та соціології харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: М. м. баймуратов, аспірант маріупольського державного гуманітарного університету
Читать: О. а. богашов, викладач каф. теорії та історії держави і права кіровоградського юридичного інституту харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Л. д. варунц, викладач каф. конституційного та міжнародного права харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: М. м. денісова, викладач донецького юридичного інституту луганського державного університету внутрішніх справ ім. е. о. дідоренка
Читать: А. ю. кожевников, здобувач харківського національного університету внутрішніх справ  
Читать: Б. я. кофман, аспирант мариупольского государственного гуманитарного университета
Читать: С. о. осятинський, т.в.о. нач. відділу міжнародних зв’язків харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: В. о. панкратова, викладач сумської філії харківського національного університету внутрішніх справ.
Читать: Ю. в. рудяшко, здобувач харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: А. Є. стрекалов, старший викладач кафедри правознавства східноукраїнського національного університету ім. володимира даля
Читать: К. в. удовенко, ад’юнкт донецького юридичного інституту луганського державного університету внутрішніх справ ім. е.о. дідоренка
Читать: И. в. федоров, аспирант мариупольского государственного гуманитарного университета
Читать: Б. в. бабін, канд. юрид. наук, доц. одеської національної морської академії
Читать: А. в. войціховський, канд. юрид. наук, доцент каф. конституційного та міжнародного права харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: М. І. марчук, канд. юрид. наук,  доцент каф. конституційного та міжнародного права харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Е. б. титов, канд. юрид. наук, преподаватель каф. конституционного и международного права харьковского национального университета внутренних дел
Читать: Є. в. годованик, аспірант маріупольського державного гуманітарного університету
Читать: М. с. гребенюк, здобувач Інституту держави і права ім. в. м. корецького нан україни
Читать: Н. д. жильнікова, викладач сумської філії харківського національного  університету внутрішніх справ
Читать: Л. в. зіняк, здобувач національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: О. п. пономарьова, викладач каф. конституційного і міжнародного права навчально-наукового інституту права, економіки та соціології харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Г. в. потапчук, аспірант одеської національної юридичної академії
Читать: М. в. ситников, аспирант мариупольского государственного гуманитарного университета
Читать: А. ю. стащак, референт-перекладач відділу міжнародних зв’язків харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: А. б. блага, канд. юрид. наук, доц., нач. каф. кримінального права та кримінології навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання хнувс
Читать: О. м. Ігнатов, канд. юрид. наук, доц. каф. кримінального права та кримінології кримського юридичного інституту одеського державного університету внутрішніх справ
Читать: І. в. гловюк, асистент каф. кримінального процесу одеської національної юридичної академії
Читать: Ю. в. градова, здобувач харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Р. І. зуєв, науковий співробітник відділу організації наукової роботи  дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Читать: В. в. снегірьов, ст. викладач  луганського  державного   університету внутрішніх справ а. г. скапенко, студентка луганського державного університету внутрішніх справ       
Читать: О. в. турута, ад’юнкт харківського національного університету внутрішніх справ а. а. письменицький, канд. юрид. наук, доц., професор каф. державно-правових дисциплін харківського національного університету  ім. в.н. каразіна
Читать: Т. м. тертиченко, ст.інспектор відділу організації наукової роботи   луганського державного університету внутрішніх справ ім. е.о. дідоренка
Читать: О. в. федосова, викладач каф. оперативно-розшукової діяльності навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції харківського національного університету внутрішніх справ