Економічна система глобалізму - Монографія (Білорус О. Г.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Глава 1
Читать: 1.1. глобалізація і нова парадигма глобального постіндустріального розвитку
Читать: 1.2. еволюція наукових концепцій глобалістики, глобалізації і глобалізму
Читать: 1.3. глобалістика як наука і нова галузь наукового знання про світовий розвиток
Читать: 1.4. сутність і природа глобалізації, глобалізму і антиглобалізму[64]
Читать: 1.5. до синергетичної та енергетичної теорії глобальних економічних систем [73]
Читать: Глава 2
Читать: 2.1. генезис, характер, загрози і наслідки сучасного економічного глобалізму
Читать: 2.2. глобалізм як нова економічна і суспільно-політична система
Читать: 2.3. еволюція сучасного економічного глобалізму, його основні протиріччя і тенденції розвитку
Читать: Глава 3
Читать: 3.1. закономірності і специфіка сучасних світових інтеграційних процесів
Читать: 3.2. силова глобалізація і зрощування економічних інтересів держав і глобальних корпорацій. державно-корпоративний глобалізм
Читать: 3.3. глобалізація геоекономічних процесів і економічна безпека
Читать: Глава 4
Читать: 4.1. чи існують системні альтернативи глобалізації і глобалізму?
Читать: 4.2. міжнародні стратегії силової глобалізації і глобалізму
Читать: 4.3. глобальні корпорації як транснаціональні носії системи глобалізму і нової глобальної конкуренції
Читать: 4.4. глобальний корпоративізм, конкуренція і конкурентоспроможність в умовах глобалізму
Читать: 4.5. криза глобалізації і перспективи корпоративного глобалізму
Читать: 4.6. протистояння тотальному економічному тиску глобальних корпорацій — найбільший виклик ххІ століття
Читать: Глава 5
Читать: 5.1. національна ідея і національна стратегія розвитку україни в умовах глобалізації[204]
Читать: 5.2. глобалізм, корпоративізм і сучасна тіньова економіка україни
Читать: 5.3. глобалізм та імперативи сталого розвитку світу і україни [214]
Читать: 5.4. глобальна конкурентоспроможність і проблеми україни [217]
Читать: 5.5. Інноваційно-інтелектуальна випереджальна стратегія розвитку україни в умовах глобалізації
Читать: 5.6. державний солідаризм влади, суспільства та національних корпорацій — єдиний і останній шанс конкурентного розвитку україни в умовах глобалізації
Читать: Післямова
Читать: Література