Бізнес - план: технологія розробки - Навчальний посібник (Загорна Т.О.)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: Передмова
Читать: Частина i
Читать: Модуль 1
Читать: 1.1. поняття та зміст бізнес-планування
Читать: 1.2. мета і призначення бізнес-плану у системі керування підприємством
Читать: 1.3. організація процесу бізнес-планування
Читать: Модуль 2
Читать: 2.1. вимоги до загальної структури бізнес-плану
Читать: 2.2. характеристика підприємства та продукту (послуги): аналітична сторона
Читать: 2.3. оцінка ринків збуту та дослідження конкурентів: якісна сторона
Читать: 2.4. план (стратегія) маркетингу: технологія розробки
Читать: 2.5. виробничий та організаційний план: ключові характеристики
Читать: 2.6. стратегія фінансування та фінансовий план
Читать: 2.7. економічна ефективність інвестицій у процесі реалізації бізнес-плану
Читать: 2.8 аналіз ризиків реалізації бізнес-плану
Читать: 2.9. погодженість основних розділів бізнес-плану та внутрішній аудит
Читать: Частина ii
Читать: БІзнес-план
Читать: БІзнес-план
Читать: БІзнес-план
Читать: БІзнес - план
Читать: План санацІЇ відкритого акціонерного товариства
Читать: План  реорганІзацІЇ на основі оцінки стану та перспектив використання електротранспорту міста
Читать: БІзнес-план*
Читать: Бізнес-план з  проекту: «відкриття піцерії-ресторану «une momento»»
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури