Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС - Матеріали науково-практичної конференції (Гіренко С.П.)

Оргкомітет конференції:

 

Калиновський В. Б. – начальник навчально-наукового інституту психології, менеджменту та інформаційних технологій (голова); Гіренко С. П. – доц. каф. загальної психології та педагогіки навчально-наукового інституту психології, менеджменту та інформаційних технологій (заст. голови); Харченко С. В. – доц. каф. загальної психології та педагогіки навчально-наукового інституту психології, менеджменту та інформаційних технологій (секретар); Копаниця О. В. – т. в. о. начальника відділу ресурсного забезпечення; Львова П. М. – начальник редакційно-видавничого відділу; Потопальський В. С. – начальник відділу фінансових ресурсів та економіки; Новікова Н. А. – начальник центру практичної психології; Пчолкіна О. В. – нуковий співробітник відділу організації наукової роботи.

 

У збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС» близько 40 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділили психологічній роботі з неповнолітніми.

Запропоновано ряд ропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в органах внутрішніх справ.

 

П 86 Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 150 с.

 

Матеріали подано в авторській редакції

 

УДК 159.9:351.74 (063)

ББК 88.472я431

 

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008