Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС - Матеріали науково-практичної конференції (Гіренко С.П.)

АнотацІя

МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА

СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ

ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ МВС

 

Матеріали

науково-практичної конференції

Харків, 18 квітня 2008 р.

 

Харків 2008

 

УДК 159.9:351.74 (063)

ББК 88.472я431

           П 86

 

Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до розпорядженням ректора ХНУВС № 19 від 15.02.2008 р.