Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС - Матеріали науково-практичної конференції (Гіренко С.П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Оргкомітет конференції:
Читать: Передмова
Читать: Большакова а.м. декан факультету дппо хдак, кандидат психологічних наук, доцент.
Читать: Гіренко с.п. начальник кафедри загальної психології та педагогіки ннІ пмІт хнувс, кандидат педагогічних наук, доцент
Читать: Шевченко л.о. – начальник кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ннІпес хнувс, кандидат психологічних наук, доцент
Читать: Великий в.м. завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, херсонський юридичний інститут хнувс, кандидат педагогічних наук, доцент
Читать: Шиліна а.а. викладач кафедри загальної та прикладної психології та педагогіки ннІ пес хнувс
Читать: Воробйова І.в. ст. викладач кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки хнувс, кандидат психологічних наук
Читать: Швидкий в.о. доцент кафедри соціально – гуманітарних дисциплін херсонського юридичного інституту хнувс кандидат психологічних наук
Читать: Бойко с.м. викладач кафедри загальної психології та педагогіки ннІ пмІт хнувс
Читать: Доценко в.в. викладач кафедри загальної психології та  педагогіки ннІ пмІт хнувс
Читать: Левандовська м.б. викладач кафедри психології та педагогіки севастопольського економіко-гуманітарного інституту тавричеського національного університету ім. в.І. вернадського
Читать: Цимбал о.п. психолог цпп хнувс
Читать: Штрыголь д.в. доцент кафедры общей и прикладной психологии и педагогики уни пэс хнувд, кандидат медицинских наук
Читать: Вольф в.в. преподаватель кафедры общей и прикладной психологии и педагогики уни пэс хнувд
Читать: Поляков и.а. научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории экстремальной и кризисной психологии университета гражданской защиты украины
Читать: Федоренко о. І. доцент кафедри загальної психології та педагогіки, ннІ пмІт хнувс, кандидат педагогічних наук, доцент
Читать: Письменна н.о. викладач-методист навчально-методичного центру, викладачі кафедри юридичної психології, конфліктології та судово-медичних дисциплін луганського державного університету внутрішніх справ імені е.о. дідоренка
Читать: Новиков м.м. начальник кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності херсонський юридичний інститут хнувс, кандидат юридичних наук
Читать: Мацегора я.в. преподаватель кафедры общей и прикладной психологии и педагогики уни пэс хнувд
Читать: Ханенко І.І. курсант 5 курсу, гр. Іпт 03-5 хнувс;  науковий керівник: харченко с.в. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та педагогіки ннІ пмІт хнувс
Читать: Греса н.в. викладач кафедри загальної та прикладної психології та педагогіки ннІ пес хнувс
Читать: Макаренко п.в. доцент кафедри прикладної психології ннІ пмІт хнувс, кандидат психологічних наук
Читать: Мілорадова н.е. доцент кафедри прикладної психології ннІпмІт хнувс, кандидат психологічних наук
Читать: Коноплицька о.в. психолог вдсо при умвс україни в рівненській області