Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент - Навчальний посібник (Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Розділ І менеджмент готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі розвитку ринкової економіки україни
Читать: 1.1. сутність категорій «менеджмент», «управління» та «управлінські відносини» в готельно-ресторанному бізнесі
Читать: Розділ ii визначення організації як соціальної структури
Читать: 2.1. сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища
Читать: 2.2. види організацій сфери готельно-ресторанного бізнесу україни
Читать: Розділ iii моделювання організаційних структур управління
Читать: 3.1. сутність та особливості організаційних структур, застосовуваних на підприємствах
Читать: 3.2. умови ефективності структури управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Читать: Розділ iv фактори, принципи й функції менеджменту та їх розвиток в умовах ринкової економіки 4.1. основні фактори менеджменту та принципи господарського управління
Читать: 4.2. поняття «функції менеджменту» та їхня роль в управлінні підприємствами готельно-ресторанного бізнесу
Читать: Розділ v організація виробництва послуг як функція менеджменту
Читать: 5.1. сутність й завдання функції організації виробництва послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу
Читать: 5.2. функція менеджменту «організація виробництва послуг проживання»
Читать: 5.3. функція менеджменту «організація виробництва послуг харчування»
Читать: Розділ vi мотивація й стимулювання в готельно-ресторанному бізнесі
Читать: 6.1. теоретичні основи мотивації й стимулювання
Читать: 6.2. стимулювання праці працівників виробництва в готельно-ресторанному бізнесі
Читать: 6.3. мотиваційні основи управлінської праці
Читать: Розділ vii функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі
Читать: 7.1. зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
Читать: 7.2. ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі
Читать: Розділ viii планування як функція менеджменту
Читать: 8.1. планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту і можливостей ринку
Читать: 8.2. прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
Читать: 8.3. планування діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі аналізу факторів зовнішнього, безпосереднього й внутрішнього середовищ
Читать: 8.4. стратегічне планування й управління в готельно-ресторанному бізнесі
Читать: Розділ ix значення системи методів менеджменту в роботі підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Читать: 9.1. економічні методи менеджменту, їх значення й ефективність використання
Читать: 9.2. організаційно-адміністративні методи управління
Читать: Розділ x управлінські рішення в менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Читать: 10.1. зміст і види управлінських рішень
Читать: 10.2. прийняття, реалізація та контроль за виконанням рішень
Читать: 10.3. стилі прийняття управлінських рішень і ефективність їх виконання
Читать: Розділ xi сучасні технології управління діяльністю колективів
Читать: 11.1. кадровий потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Читать: 11.2. добір управлінських кадрів і формування їх резерву
Читать: 11.3. структура особистості сучасного керівника
Читать: 11.4. особливості зарубіжних технологій управління колективами
Читать: Розділ xii комунікаційні процеси в системі управління
Читать: 12.1. види комунікацій та їх структурні схеми
Читать: 12.2. елементи моделі комунікаційного процесу
Читать: 12.3. комунікаційні процеси на підприємствах
Читать: 12.4. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельно-ресторанного бізнесу