Якість і безпечність зерноборошняних продуктів - Навчальний посібник (Сирохман І.В., Лозова Т.М. )

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

І.В.Сирохман, Т.М.Лозова

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗЕРНОБОРОШНЯНИХ ПРОДУКТІВ

Киів - 2006

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 664.6(075.8) ББК 36.83я73 С 50

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-Г-530 від 19.07.2006 р.)

Рецензенти:

Ковбаса В.М. - доктор технічних наук, професор; Дробот В.І. - доктор технічних наук, професор; Дубініна А.А. - кандидат технічних наук, професор; Завгородня В.М. - кандидат технічних наук, доцент.

Сирохман І.В., Лозова Т.М. С 50 Якість і безпечність зерноборошняних продуктів. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.

ISBN 966-364-359-9

Навчальний посібник розрахований на підготовку магістрів зі спеціальностей „Товарознавство і комерційна діяльність", „Експертиза товарів і послуг", „Товарознавство та експертиза в митній справі".

У навчальному посібнику розглянуто вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів. Вагоме місце займає аналіз матеріалів досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо можливостей поліпшення якості, впливу основних факторів на формування якості під час перероблення, з додаванням різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок, біологічно активних сполук, вітамінних, ферментних препаратів, що запобігають небажаним змінам, особливо під час зберігання. Значну увагу приділено мікробіологічній безпеці хлібобулочних виробів, запобіганню утворенню мутагенних сполук, афлатоксинів, акриламіду та інших шкідливих речовин, оцінюванні генетично модифікованих продуктів.

Частину матеріалу можна адресувати широкому колу читачів.

ISBN 966-364-359-9      © Сирохман І.В., Лозова Т.М., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006.

Свою скромну працю доктор технічних наук, професор І.В.Сирохман присвячує світлій пам'яті доньки Мирослави