Якість і безпечність зерноборошняних продуктів - Навчальний посібник (Сирохман І.В., Лозова Т.М. )

8. термІни та визначення на зерно заготІвельне І постачальне (дсту 2422-94). показники якостІ зерна

Зерно - це плоди зернових культур і гречки, насіння зернобобових, які використовуються для харчових, кормових і технічних цілей.

Слабка пшениця - це пшениця, яка не забезпечує одержання хліба задовільної якості і потребує поліпшення їх хлібопекарських властивостей.

Сильна пшениця - м'які сорти, здатні ефективно поліпшувати якість інших слабких пшениць з низькими хлібопекарськими властивостями.

Клас зерна - комплексний показник якості зерна, який характеризує його харчові й технологічні властивості.

Тип зерна - класифікаційна характеристика зерна за стійкими природними ознаками, пов'язаними з його технологічними, харчовими і товарними властивостями.

Підтип зерна - класифікаційна характеристика, яка визначається в межах типу і відображає зміни переробних ознак зерна.

Категорія зерна - класифікація зерна ячменю та вівса за показником його натури.

Стан зерна - класифікація зерна за вологістю, засміченістю та натурою (для рису також - за наявністю пожовтілих зерен, для гречки - за крупністю зерен).

Властивість зерна - об'єктивна характерна ознака зерна, яка виявляється в процесі збирання, зберігання, перероблення та споживання.

Плівчастість зерна - виражений у відсотках вміст оболонок відносно маси необлущеного зерна.

Лузжистість зерна - виражений у відсотках вміст оболонок у насіннєвих культур (соя, рицина).

Твердозерність - структурно-механічні властивості зерна, які характеризують ступінь його твердості.

Мікротвердість рису - твердість поверхневого та внутрішнього шару зерна рису.

Щільність рису - відношення маси зерна рису до його об'єму.

Важковідокремлювана домішка в зерні - домішка, яка за своїми фізичними ознаками близька до зерна основної культури і яку важко від нього відокремити.

Ушкоджене зерно - зерно зі зміненим кольором оболонки та ендосперму внаслідок самозігрівання, сушіння і ураження хворобами.

Зіпсоване зерно - зерно з явно зіпсованим ендоспермом.

Щупле зерно - зерно ненаповнене, зморшене, легковагове, деформоване внаслідок несприятливих умов розвитку і визрівання.

Морозобійне зерно - зерно, ушкоджене заморозками в період визрівання, зі зміненим кольором (білувате або потемніле).

Знебарвлене зерно - зерно, яке втратило природний блиск і колір під впливом несприятливих умов розвитку, збирання та зберігання.

Недозріле зерно - зерно, яке не досягло повної зрілості, із зеленуватим відтінком, легко деформується при натискуванні.

Мішечки сажки - оболонки зерна, наповнені темною масою спор сажки.

Рожево-забарвлене зерно - зерно виповнене, блискуче, з рожевою пігментацією оболонок переважно в зоні зародку.

Червоне зерно рису - зерно рису, яке має забарвлення поверхні насіннєвих і плодових оболонок від червоного до бурого кольору.

Глютинозне зерно рису - зерно рису щільної консистенції, в розрізі стеариноподібне, однорідне за кольором, без мучни-стих або склоподібних вкраплень.

Тріщинувате зерно рису - зерно рису з надломленим і надтріснутим ядром.

Сажковий запах зерна - запах, який нагадує оселедцевий і з'являється внаслідок забруднення зерна спорами або мішечками сажки.

Затхлий запах зерна - запах, який з'являється внаслідок розпаду тканин зерна під дією мікроорганізмів.

Солодовий запах зерна - запах, який з'являється внаслідок проростання зерна.

Сторонній запах зерна - запах, який з'являється внаслідок сорбції зерном пахучих сторонніх речовин.

Чистота зерна - виражений у відсотках вміст зерна основної культури у досліджуваній пробі.

Екстрактивність ячменю - кількість сухих речовин, здатних розчинюватись у воді під впливом ферментів солоду.

Білість рису - яскравість забарвлення зерна рису відносно стандартних пластин приладу.

Склоподібне зерно - зерно щільної структури з гладкою і блискучою поверхнею розрізу ендосперму, яке просвічується на спеціальному пристрої.

Мучнисте зерно - зерно крихкої, мучнистої структури з ендоспермом, який не просвічується на спеціальному пристрої.

Частково склоподібне зерно - зерно з частково склоподібною і мучнистою структурою ендосперму.

Якість клейковини - сукупність фізичних властивостей клейковини: тягучість, пружність еластичність.

Число падіння - тривалість падіння шток-мішалки в клей-стеризованій водно-борошняній суспензії.

Мікотоксини зерна - група низькомолекулярних токсичних метаболітів, продукованих мікроскопічними (пліснявими) грибами, що розвиваються у зерні.

Токсичність зерна - наявність у зерні отруйних речовин, здатних спричинювати паталогічні змінити в організмі людини і тварин.