Антимонопольно-конкурентне право України - Навчальний посібник (Журик Ю. В.)

АнотацІя

Ю. В. Журик

АНТИМОНОПОЛЫЮ-КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 346.546.1(075.8) ББК 67.304я73 Ж 91

Журик Ю. В.

Ж 91 Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 272 с.

ISBN 978-611-01-0203-2

У пропонованому посібнику розглядаються види порушень законодавства України про захист економічної конкуренції, аналізується статус Антимонопольного комітету України, розгляд справ антимонопольними органами України, відповідальність за порушення у цій сфері, а також, для зручності, додається законодавство. У посібнику органічно поєднані: теоретичні конструкції, приклади з практики та власні критичні зауваження і пропозиції автора. В заключних положеннях до кожного розділу міститься найбільш важлива інформація.

Посібник розраховано у першу чергу на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, юристів та всіх, хто цікавиться правовим регулюванням економічної конкуренції в Україні.

УДК 346.546.1(075.8) ББК 67.304я73

ISBN 978-611-01-0203-2

© Журик Ю. В., 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.