Антимонопольно-конкурентне право України - Навчальний посібник (Журик Ю. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 види порушень законодавства украЇни про захист економІчноЇ конкуренцІЇ 1.1. монополістичні правопорушення
Читать: 1.2. недобросовісна конкуренція
Читать: Розділ 2 антимонопольнІ органи украЇни 2.1. антимонопольний комітет україни (амку)
Читать: 2.2. структурні підрозділи антимонопольного комітету україни
Читать: 2.3. повноваження державних уповноважених антимонопольного комітету україни
Читать: 2.4. територіальні відділення антимонопольного комітету україни
Читать: Розділ 3 розгляд справ антимонопольним комІтетом украЇни 3.1. правові засади розгляду справ
Читать: 3.2. строки порушення та розгляду справ
Читать: 3.3. порушення провадження у справах
Читать: 3.4. особи, які беруть участь у розгляді справ
Читать: 3.5. доказування та докази
Читать: 3.6. розслідування та слухання у справах
Читать: 3.7. рішення у справах
Читать: 3.8. виконання рішення та порядок його оскарження
Читать: Розділ 4 вІдповІдальнІсть за порушення законодавства украЇни про захист економІчноЇ конкуренцІЇ 4.1. господарсько-правова відповідальність
Читать: 4.2. адміністративна відповідальність
Читать: 4.3. кримінальна відповідальність
Читать: Список використаних джерел
Читать: 3 а к о н о д а в с т в о конституцІя украЇни
Читать: Господарський кодекс украЇни
Читать: Закон украЇни про антимонопольний комітет україни
Читать: Глава i. загальні положення
Читать: Глава ii. структура, компетенція і організація діяльності антимонопольного комітету україни
Читать: Глава iii. статус державного уповноваженого та голови територіального відділення антимонопольного комітету україни
Читать: Глава iv. правові основи реалізації повноважень антимонопольного комітету україни
Читать: Глава v. Інші питання діяльності антимонопольного комітету україни
Читать: Закон украЇни про захист від недобросовісної конкуренції
Читать: Глава 1. загальні положення стаття 1. недобросовісна конкуренція
Читать: Глава 4. неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
Читать: Глава 5. відповідальність за недобросовісну конкуренцію
Читать: Глава 6. правові засади захисту від недобросовісної конкуренції
Читать: Закон украЇни про природні монополії
Читать: Положення про територіальне відділення антимонопольного комітету україни
Читать: Про положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції