Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України - Навчальний посібник (Дякович М. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл І. загальна характеристика електронних реЄстрІв
Читать: РоздІл ІІ. Єдиний реЄстр довІреностей
Читать: РоздІл ІІІ Єдиний реЄстр заборон вІдчуження об’ЄктІв нерухомого майна
Читать: РоздІл Іv.  державний реЄстр обтяжень рухомого майна
Читать: РоздІл v. Єдиний реЄстр нотарІусІв
Читать: РоздІл vІ. Єдиний реЄстр спецІальних бланкІв нотарІальних документІв
Читать: РоздІл vІІ. спадковий реЄстр
Читать: РоздІл vІІІ. державний реЄстр правочинІв
Читать: РоздІл vІІІ. державний реЄстр правочинІв
Читать: РоздІл ix. державний реЄстр Іпотек
Читать: РоздІл ix. державний реЄстр Іпотек
Читать: РоздІл х. державний реЄстр речових прав на нерухоме майно