Історія зарубіжної літератури XX століття - Навчальний посібник (Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: ОрганІзацІйно-методичнІ матерІали 1.1. навчальна програма курсу
Читать: 1.2. робоча програма
Читать: ЛекцІя 1 французька лІтература
Читать: ЛекцІя 2 екзистенцІалІзм у французькІй лІтературІ. ж.-п. сартр, а. камю
Читать: ЛекцІя 3 модерністська проза початку xx століття
Читать: ЛекцІя 4 розвиток нІмецькоЇ драматургІЇ. б. брехт
Читать: ЛекцІя 5 тема вІйни у нІмецькІй лІтературІ xx столІття. е. м. ремарк, г. белль
Читать: ЛекцІя 6 фІлософське пІдҐрунтя творчостІ томаса манна
Читать: ЛекцІя 7 аавстрійська література xx століття. р.-м. рільке, п. целан, ф. кафка
Читать: ЛекцІя 8 англІйська лІтература
Читать: ЛекцІя 9 новІтня англІйська лІтература. т. елІот, у. голдІнг
Читать: ЛекцІя 10 норвезька лІтература. г. Ібсен, к. гамсун
Читать: ЛекцІя 11 американська література.
Читать: ЛекцІя 12 особливостІ розвитку лІтератури сша. г. лонгфелло, о. генрІ, т. драйзер.
Читать: ЛекцІя 13 латиноамериканська лІтература. г. г. маркес
Читать: ЛекцІя 14 лІтература сходу. японІя, китай
Читать: ЛекцІя 15 роман-антиутопія xx століття
Читать: ЛекцІя 16 театр абсурду
Читать: ЛекцІя 17 література постмодернізму
Читать: Практичний курс 3.1. практичні заняття
Читать: Словник термінів і понять
Читать: Бібліографія