Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)

2.2. фактори, що зумовлюють економічні ризики

Головні фактори, що визначають рівень ризикованості господарської діяльності підприємства в Україні і багато в чому несприятливо впливають на результати підприємницької активності основної маси бізнесменів, — це зовнішні фактори. У свою чергу, зовнішні фактори розподіляються на фактори прямої і непрямої дії.

До факторів прямої дії відносяться:

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів;

корупція, рекет;

революційні стрибки в НТП;

непередбачені зміни у взаємовідносинах із господарськими партнерами.

До факторів непрямої дії відносяться:

нестабільність політичних умов;

нестабільність соціальних умов;

непередбачені зміни економічної обстановки в регіоні;

непередбачені зміни в галузі підприємницької діяльності;

непередбачені зміни в міжнародній обстановці;

стихійні сили і клімат;

•           непередбачені зміни економічної обстановки в регіоні. Внутрішні фактори, що зумовлюють економічні ризики

поділяються на об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних факторів належать:

непередбачені зміни в процесі виробництва (вихід з ладу техніки, її моральне старіння);

розробка, упровадження нових технологій, способів організації праці і т.д.;

стихійні впливи локального характеру;

непередбачені зміни у внутрішньогосподарських відносинах;

недостатність бізнес-інформації у фірмі;

відсутність служби маркетингу;

фінансові проблеми усередині фірми;

відсутність механізму мотивації До суб'єктивних факторів відносяться:

низька якість управлінських кадрів, робітників і фахівців;

малокомпетентна робота управлінських і інших служб;

недотримання договорів з боку керівництва фірми;

відсутність у персоналу схильності до ризику;

помилки при прийнятті рішення;

помилки при реалізації ризикових рішень;

смерть, хвороба ведучих співробітників. Неможливо, звичайно, врахувати всі ризикові фактори,

але цілком реально виділити головні з них за результатами впливу на той чи інший вид підприємницької діяльності.