Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)

3.3. урахування невизначеності при аналізі економічних ризиків

Невизначеність характеризується множиною значень параметрів, яка в різних літературних джерелах має назву множини станів, випадків, альтернатив, елементарних подій, елементарних випадків/зони невизначеності.

В. Гейзенберг обгрунтував відоме співвідношення невиз-наченостей

Ах/ Ар = Н,

де Ах, Ар — інтервали, в яких містяться значення просторової координати та імпульсу; Н > 0 — постійна Планка.

пусків, яке зменшує їх розкиди, очікувана ефективність системи зростає.