Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)

3.6. зумовленість витрат подіями різного класу

Рідкісні і катастрофічні події загрожують самому існуванню підприємства. Частота їхнього виникнення настільки рідкісна, що вони жодного разу не можуть відбутися за час, рівний тривалості людського життя. Середні характеристики витрат в даному випадку відіграють невелику роль. При прийнятті управлінських рішень щодо таких ризиків необхідно керуватися характерним для них максимально прийнятним розміром витрат. У табл. 3.1 показаний приклад розподілу рішень по управлінню ризиком для подій різного класу.

Деякі ризики мають територіальний розподіл. Це відноситься, зокрема, до всіх природних ризиків. Існують спеціальні карти, на яких нанесена імовірність виникнення землетрусів, повеней, зсувів та інших стихійних лих у різних районах земної кулі. Аналіз розвитку несприятливої ситуації на підприємстві містить у собі як обов'язковий елемент визначення ступеня впливу руйнівних факторів на об'єкти, які знаходяться на різній відстані від джерела небезпечної дії.

У випадку промислової аварії в якості руйнівних і небезпечних факторів можуть виступати:

ударна хвиля в результаті вибуху;

теплове випромінювання від джерела чи загоряння вибуху;

горіння;

поширення токсичних і радіоактивних речовин.

Кожен фактор характеризується своїм фізичним параметром, що впливає на об'єкти. Це надлишковий тиск у фронті ударної хвилі, температура й енергія теплового випромінювання, концентрація токсичних речовин чи радіоактивних опадів, просторість поширення процесу горіння. У табл. 3.2 як приклад приведена шкала впливу ударної хвилі на будинки і споруди в зоні аварії залежно від надлишкового тиску у фронті.

Знаючи величину відповідного параметра і характеристики об'єктів у зоні його дії (захищені чи незахищені), можна визначити приблизний розмір збитку.

Вплив токсичних речовин на людину залежить від їхньої концентрації в повітрі. Зі збільшенням концентрації послідовно можуть виявлятися: подразнення слизової оболонки дихальних шляхів, очей, потім параліч дихання і, нарешті, летальний результат.

У цілому процес побудови полів ризику проходить ряд послідовних стадій. Спочатку визначаються джерела небезпечних впливів. Ними можуть бути: промислова установка, сховища небезпечних речовин, трубопроводи під тиском, парові казани і т.д. Далі розробляється фізична модель, згідно з якою відбувається поширення й небезпечного фактора. Потім обчислюються форма і розміри зон, у яких параметри небезпечних факторів — температура, щільність променистої енергії чи тиск концентрація — матимуть значення в певному діапазоні.

Таблиця 3.2 Шкала впливу ударної хвилі на споруди

 

Характеристика дій

Надлишковий тиск, МПа

100\% руйнувань

0,7

50-75\% руйнувань

0,35

Ушкодження деяких елементів опорних конструкцій

0,014

Мінімальні ушкодження: розрив з'єднань і розчленовування конструкцій

0,0036

100\% руйнувань шибок

0,007

50\% руйнувань віконних стекол

0,0025

 

Кожному виділеному діапазону відповідає свій ступінь поразки. Розраховані зони впливу потім накладаються на карту місцевості, на якій відображені об'єкти щодо джерела впливу. Межі зон впливу мають вид замкнутих концентричних кривих, вкладених одна в іншу. У центрі кривих розміщуються джерела небезпечних впливів.

Знання параметрів і часу впливу усередині кожного з полів ризику дозволяє надалі з урахуванням характеристик об'єктів оцінити "натуральний" збиток від аварії в негрошових одиницях: число постраждалих і загиблих, ступінь поразки, площу вигорілих ділянок, ступінь руйнування будинків і т.д. Далі натуральні витрати переводяться в грошовий вираз. Для будинків і споруд ця процедура не становить особливих складностей. Що ж стосується нанесення збитку здоров'ю людей і навколишньому середовищу, то його вираження в грошових одиницях є самостійною складною задачею.