Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1 ризик як економІчна категорІя 1.1. поняття про ризик
Читать: 1.2. складові економічного ризику
Читать: 1.3. функції та джерела економічного ризику
Читать: 1.4. класифікація ризиків
Читать: Розділ 2 аналІз та методи оцІнювання ризику 2.1. види аналізу ризику та його складові
Читать: 2.2. фактори, що зумовлюють економічні ризики
Читать: 2.3. зони та рівні ризику
Читать: 2.5. методи оцінювання ризику
Читать: Розділ 3
Читать: 3.2. невизначеність та імовірність
Читать: 3.3. урахування невизначеності при аналізі економічних ризиків
Читать: 3.4. обґрунтування зростання очікуваної ефективності при зменшенні ступеня невизначеності
Читать: 3.5. втрати у виробничому підприємництві
Читать: 3.6. зумовленість витрат подіями різного класу
Читать: Статистичні розподіли втрат
Читать: Економічні методи зниження ризику
Читать: Порівняльна оцінка варіантів управлінських рішень з урахуванням ризику