Економічна теорія - Навчальний посібник (Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: РоздІл І. загальнІ основи полІтичноЇ економІЇ 1.1. закони, категорії, функції економічної науки. роль держави в сучасній економіці
Читать: 1.2. сфери виробництва. структура та зміст виробничих відносин
Читать: 1.3. економічні системи та їх класифікація. власність як економічна категорія
Читать: 1.4. потреби. закон зростання потреб
Читать: 1.5. виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства. обмеженість виробничих ресурсів. межа виробничих можливостей
Читать: 1.6. ринкова організація господарювання
Читать: 1.7. конкуренція, її види
Читать: 1.8. монополія, її види
Читать: 1.10. підприємство на ринку капіталів. фондовий ринок
Читать: РоздІл ii. мІкроекономІка 2.1. ринкова система: попит і пропозиція
Читать: 2.2. еластичність попиту і пропозиції
Читать: 2.3. теорія споживчого вибору
Читать: 2.4. поведінка споживача на ринку товарів. крива «дохід - споживання». криві і закони енгеля
Читать: 2.5. теорія поведінки виробника
Читать: 2.6. досконало конкурентний ринок
Читать: 2.7. монопольний ринок
Читать: 2.8. ринок монополістичної конкуренції
Читать: 2.9. олігополістичний ринок
Читать: 2.10. ринок факторів виробництва
Читать: РоздІл iii. макроекономІка 3.1. предмет макроекономіки
Читать: 3.2. основні макроекономічні показники
Читать: 3.3. макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція
Читать: 3.4. загальна макроекономічна рівновага: модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
Читать: 3.5. макроекономічна рівновага на товарному ринку. кейнсіанська модель доходів і витрат
Читать: 3.6. сукупні витрати і ввп
Читать: 3.7. держава в системі макроекономічного регулювання
Читать: 3.8. механізм фіскальної політики
Читать: ЛІтература