Дослідження операцій і дискретний аналіз - Навчально-методичні матеріали (О.С. Катуніна)

Лабораторна робота № 4

 

Тема 15. Моделювання конфліктності у соціально-економічних системах

 

Мета лабораторної роботи: моделювання поводження і взаємодії підприємств — конкурентів на ринку певного виду продукції або послуг.

 

Структура роботи:

Постановка задачі дослідження конкурентних (конфліктних, антагоністичних) відносин між суб’єктами підприємницької діяльності.

Розроблення множин стратегій та альтернатив для сторін — учасників гри. Побудова платіжних матриць.

Визначення нижньої та верхньої ціни гри і наявності сідлової точки.

Розв’язок гри у сфері чистих або змішаних стратегій.

Економічна інтерпретація оптимальних ринкових стратегій конкурентної боротьби для сторін гри. Операційне та організаційне тлумачення розв’язків гри у змішаних стратегіях.

Дослідження наслідків відхилення від оптимальності в практичному менеджменті.

Побудова моделі багатокрокової гри на базі досліджуваної економічної ситуації. Принципове визначення напрямків її практичного розв’язання.

 

Приклад 1. Швейне підприємство планує витратити протягом місяця 35 тис. грн. на виготовлення чоловічих штанів і костюмів. Собівартість виробництва 1 пари штанів — 10 грн., а 1 костюма — 25 грн. Ринкова ціна реалізації одиниці продукції становить: штани — 20 грн., костюм — 45 грн. Маркетингова служба підприємства, досліджуючи ринок, встановила, що попит на продукцію і потенційний обсяг її реалізації суттєво залежатимуть від погодних умов. Так, у прохолодну погоду можна продати 500 пар штанів і 1200 костюмів, а в теплу — відповідно 2000 і 600. Необхідно розробити оптимальну виробничу стратегію підприємства, яка дозволить максимізувати його середній дохід.

 

Приклад 2. Дві конкуруючі фірми (гравці) реалізують на ринок продукцію, що швидко псується. Кожний з гравців прагне зайняти по два сегменти ринку (стратегії). Відомий прибуток (виграш) або збиток (програш) для кожного сегмента ринку (), які наведені в платіжній матриці С. Знайдіть оптимальні стратегії та ціну гри кожного гравця і дайте економічну інтерпретацію розв’язку.

 

Варіанти завдань

 

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

 

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

 

Робота виконується у середовищі ППП EXCEL, QSB, DSM з використанням відповідних функцій.