Дослідження операцій і дискретний аналіз - Навчально-методичні матеріали (О.С. Катуніна)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Тематичний план дисциплІни
Читать: ЗмІст курсу по темах
Читать: Теми практичних І семІнарських занять
Читать: ЛабораторнІ роботи
Читать: Лабораторна робота № 1
Читать: Лабораторна робота № 2
Читать: Лабораторна робота № 3
Читать: Лабораторна робота № 3
Читать: Лабораторна робота № 4
Читать: Теми для самостІйноЇ роботи
Читать: Контроль знань студентІв
Читать: Рекомендована лІтература