Фінансовий ринок - Навчальний посібник (Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P.)

Тема 1. фІнансовий ринок: сутнІсть, функцІЇ та роль в економІцІ

Сутність фінансового ринку та його структурні елементи.

Характеристика суб'єктів фінансового ринку.

Об'єкти фінансового ринку.