Фінансовий ринок - Навчальний посібник (Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P.)

Тема 10. фондова бІржа та її операцІЇ. характеристика фондових ІндексІв

Сутність та характеристика фондової біржі.

Біржові операції та їх класифікація.

Поняття індексів і методи їх визначення.

Види індексів та їх місце на фінансовому ринку.

Характеристика основних світових фондових індексів.

Особливості й роль українських фондових ін­дексів.

Операції з цінними паперами можуть здійснюватися на орга­нізованій біржі цінних паперів та позабіржовому ринку.

Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, по­стійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.